SDU Jobbank is now trusting JobTeaser for your career, activate your account now.

Activate now Questions?

Studerende søges til projekt om forberedelsestid til pædagoger i børnehaver og vuggestuer at Køge Kommune

Baggrund for projekt: Byrådet i Køge Kommune har afsat 10 mio. kr. pr. år i en fireårig periode til en styrket indsats med fastholdelse og rekruttering af kommunens medarbejdere. Dagtilbudsområdet har fået andel i midlerne til styrket faglighed i form af et forsøg med finansieret forberedelsestid til pædagoger.

Den finansierede forberedelsestid er øremærket pædagogernes forberedelse, og skal ses i lyset af udfordringerne med at rekruttere kvalificerede pædagoger. Puljemidlerne har til formål at styrke Køge Kommunes fokus på pædagogisk kvalitet og gøre det attraktivt at være pædagog i Køge Kommune.

Forventede effekter:

  • Fastholdelse af pædagoger
  • Rekruttering af kvalificerede pædagoger (branding af forberedelsestid som en del af et attraktivt job i Køge Kommune)
  • Flere på fuld tid
  • Løft af pædagogisk kvalitet

 

Formål: Der vil i fordelingen af midler blive lagt vægt på, at der bliver afprøvet forskellige modeller og prøvehandlingerne varierer i kortere- og længere forløb. Prøvehandlingerne kan for eksempel være en indsats med flere på fuld tid, skemalagt forberedelsestid til den enkelte pædagog (timer/uger), ad hoc forberedelse til opgaven, hjemmearbejde med forberedelsestid. 

Tidsplan: Der vil i primo 2023 blive igangsat en række prøvehandlinger, hvor udvalgte dagtilbud vil få andel i midlerne til at arbejde med forberedelsestid til pædagoger. 

RUC-projekt:

Vi er interesseret i en studerende/gruppe, der er interesseret i at undersøge fordele og ulemper samt effekter ved forberedelsestid til pædagogisk personale.

Vi er ikke fastlagt på en specifik problemstilling/undersøgelse, men ser gerne, hvad I kan finde på.

Vi forestiller os, at du/I vil blive tilknyttet et af de dagtilbud, der skal udføre prøveforhandlinger.

I skal selv finde den teoretiske ramme, men vi bidrager med den nødvendige empiri. Der vil blive tilknyttet en tovholder i form af en konsulent fra forvaltningen, som kan bidrage til sparring og input.

Da vi tilbyder jer et indblik i praksis og træk på ressourcer til empiri , forventer vi ligeledes en vis seriøsitet omkring arbejdet med bl.a interviews og produkt.

 

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.