Effekt af partiel overskæring af det mediale kollaterale ledbånd på knæleddets rotationelt at Institut for Klinisk Veterinærmedicin - Københavns Universitet

Ved både TPLO og CBLO operationer, skal osteotomien almindeligvis ligger ovenpå lig. koll. medialis. Den mekaniske effekt af denne partiel overskæring vides ikke, men kunne evt. begrænse hvor proximal snittet må ligge især ved CBLO.

Der skal bygges en stativ til rotationelt belastning af knæleddet for at vurdere effekten af sekventielt overskæringer på hvor meget knæleddet kan dreje sig i forskellige bøjningsvinkler. Lignende modeller er beskrevet humant.

Det forventes at specialen kan publiceres på sigt.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.