Dynamic time warping and trochlear congruence at Institut for Klinisk Veterinærmedicin - Københavns Universitet

Hvor kongruent er knæleddet egentligt? Her undersøges om forskellige matematiske behandlinger kan afhjælpe fortolkning af kongruens i leddet uden og efter trochleoplastik. Dynamic time warping er en metode som fremmer sammenligning af to forskelliger linjer og som kan udføres i Excel vha. VBA programmer.

Projektet kræver målinger af patella og trochlea fra flere CT skanninger, udregning af en best fit linje, og derefter en vurdering af forskellen mellem de to overflader.

En evaluering af kongruens kan på sigt vejlede os om brug af forskellige teknikker ved patellaluksation operationer - f.eks. brug af kunstig trochlea eller trochleoplastik procedurer.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.