3D tibial tuberosity-trochlear groove distance in normal stifles and stifles with cruciate at Institut for Klinisk Veterinærmedicin - Københavns Universitet

Hos menneske, bruges betegnelse TT-TG eller tibial tuberosity-trochlear groove afstand, som redskab til planlægning og udførelse af patellaluksation operationer. Er det muligt at lave en lignende måling hos hunde? Situationen kompliceres af den varus deviation som findes i varierende grad hos de fleste hunde, og der skal derfor findes pålidelige metoder til at lave CT rekonstruktioner og opmålinger. Redskabet vil evt. tillade gruppering af patienter for behandling ved enten tuberositas transposition eller femur/tibia osteotomier. Det forventes at specialen kan publiceres på sigt.  

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.