Femoral axis approximations in the sagittal plane at Institut for Klinisk Veterinærmedicin - Københavns Universitet

Røntgenundersøgelse primært hos hunde (evt. hos katte), en sammenligning af aksedefinitioner i litteraturen med linær regression teknikker.

En præcis og valid estimering af femur aksen er nødvendigt ved planlægning af korrektive osteotomier, som bruges f.eks. ved medial og lateral patellar luksation eller ved misdannelse eller malunion efter fraktur. Arbejdet foregår ved brug af eksistende røntgenbilleder eller nye optagelser, hvis nødvendigt, og derefter behandling i ImageJ2/Fiji og i SPSS. Det forventes at specialen kan publiceres på sigt.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.