Specialeprojekt i veterinær onkologi: karakterisering af hunde med mastcelletumorer at Københavns Universitet

Mulige underprojekter med fokus på hunde med mastcelletumorer (hvilket projekt der udføres aftales med vejleder):

  • Outcome for Kiupel højgradige mastcelletumor-patienter behandlet med kirurgi alene
  • Validering af det foreslåede (Horta 2018) staging system ifht det nuværende system
  • Overensstemmelse mellem lymfeknude cytologi og histopatologi v. mastcelletumor staging
  • Karakterisering af mastcelletumor-patienter undersøgt med tromboelastografi (TEG) ifht grad og stadie

Data indsamles via journalsystemet på Universitetshospitalet for Familiedyr og eventuelt via de danske certificerede veterinære onkologer samt via personlig kontakt til ejere af de pågældende hunde.

Mål for arbejdet: international publikation med peer-review.

Specialestuderende i veterinær onkologi forventes at deltage i onkologi-klinikken løbende i specialeperioden. Omfang aftales med vejleder.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.