Mikrobiologisk diagnostik af kalvepneumoni at Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab - Københavns Universitet

Pneumoni er den vigtigstre årsag til brug af antibiotika i kalve-opfedningsbesætninger. Et forskningsprojekt undersøger i øjeblikket værdien af løbende at udtage næsesvabre fra kalvene i intensiv kalveproduktion med hensyn til at kunne forudsige skift i forekomst af de virus og bakterier (Corona, BRSV, Pasteurella, Mannheima, Histophilus og Mycoplasma), der associeres med kalvepneumonia. Påvisning og kvantitering af mikroorganismerne udføres ved kvantitativ PCR. I tilgift til disse undersøgelser tilbydes et projekt, hvor der ved et udvalg af disse kalve også tages svælgsvaberprøver fra svælget, og prøver fra broncier og lunger på aflivede kalve. Dette sker med henblik på at bestemme den prædiktive værdi af næse og svælgsvabre, samt brochieskylleprøver for bestemmelse af årsagen til pneumoni hos kalve.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.