Produktion af podcasts at De Samvirkende Købmænd

Hvem er vi?

De Samvirkende Købmænd (DSK) er en brancheforening, der repræsenterer godt 1.500 medlemmer som omfatter supermarkeder, discountbutikker, nærbutikker og convenience. Det er kæder som Meny, REMA 1000, Spar, Min Købmand, 7Eleven med mere.

I daglig tale siger vi, at DSK’s formål er at passe godt på den danske købmand. Mere formelt formuleret, så er DSK’s erklærede formål at skabe de bedst mulige vilkår for selvstændige forretningsdrivende i dansk dagligvarehandel.

En af DSK’s vigtigste opgaver er derfor at deltage aktivt i tilblivelsen af love og bekendtgørelser, der berører dagligvarehandelen og dermed købmændene. DSK har høringsret i forhold til relevant lovgivning og er repræsenteret i en lang række råd, nævn og udvalg, hvor der kan øves indflydelse. Via forhandlinger og med saglige argumenter over for regering, folketing og kommuner påvirker DSK lovgivningsmæssige tiltag.

DSK varetager interesserne for alle medlemmer – uanset omsætning, butiksstørrelse eller kædetilhørsforhold. Derfor har DSK i mere end 100 år kunnet fastholde sin position som branchens talerør og købmændenes hovedorganisation.

Produktion af podcasts

Vi har ikke tidligere arbejdet med podcasts, men ønsker at teste mediet af på forskellige af vores mange målgrupper. Det gælder både vores egne medlemmer, men i høj grad også i forhold til den fremtidig rekruttering og omverdenens kendskab og viden om dagligvarehandlen og de udfordringer, vi arbejder med.

Vi ønsker at få produceret tre podcasts, der på forskelligvis sætter fokus på vores arbejde vedrørende dagligvarehandlen og rekrutteringen af kommende købmænd.

Vi har foreløbig tre overskrifter eller arbejdstitler på de tre mulige podcasts, som er:

Til dig der gerne vil være købmand – hvad skal der til og hvem er de?

Der er kamp om medarbejderne, og det gælder også indenfor dagligvarehandlen. Detailhandlen i Danmark beskæftigede i 2019 ca. 234.000 personer. Mere end 100.000 af disse er ansat i supermarkeder og specialbutikker, der handler med dagligvarer. Vi skal fremadrettet kunne rekruttere medarbejdere til branchen. Det er en branche, der ofte bliver talt ned og gjort uattraktiv - til trods for de mange muligheder herunder stort ledelsesansvar og mulighederne for at blive selvstændig tidligt i karrieren. Der lanceres i foråret en række rekrutteringskampagner. Vi ønsker derfor, at der bliver produceret en podcast, der kan hjælpe unge i deres overvejelser i forhold til at vælge uddannelsesretning inden for dagligvarehandlen.

  • Karriere og uddannelsesmæssig præsentation målrettet unge.

Levende bymidter og købmandens betydning for lokalsamfundet
Vi ved, at det er helt afgørende for en bys eksistens, at der en dagligvarebutik i lokalsamfundet. Købmanden er et samlingspunkt og et omdrejningspunkt for en lang række af aktiviteter. Det betyder, at bl.a. Dagrofa har arbejdet med oprettelsen af ”borgerbutikker” for at få købmændene tilbage til de mindste byer. Hvad betyder det for lokalsamfundet og byudviklingen, når der er – eller reetableres en købmandsbutik?

  • Samfundsvinkel med et klart politisk budskab.

Da grænsehandlen vendte hjem til Danmark – konsekvenser og betydning for de lokale købmænd

Danskerne køber årligt dagligvarer for 5,5 mia. kr. syd for den dansk tyske grænse. Det koster 4800 jobs og et skatteprovenu på to mia. kr. Det medfører samtidig store klima- og miljøbelastninger, viser analyse fra Boston Consulting Group. 5,5 milliarder kroner i dagligvareomsætning – svarende til 100 supermarkeder – 4800 nye jobs, 2,0 milliarder i ekstra skatteindtægt til stat og kommuner og 400 millioner aluminiumsdåser til genbrug.

  • Klar politisk vinkel og klart politisk budskab om tab af indtægter, jobs og miljøpåvirkning.
Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.