Studerende søges til kandidatspeciale ved Afdelingen for Nyresygdomme, Herlev Hospital at Institut for Klinisk Medicin - Københavns Universitet

Vi søger en studerende til et halvt års kandidatspeciale med forskning på ny studieordning (22,5 ECTS) eventuelt i kombination med et halvt års opsparede ECTS eller orlov

Patienter med nyresygdom har ofte nedsat muskelmasse og muskelkraft, også kaldet sarkopeni. Sarkopeni øger risikoen for hjertekarsygdom, knoglebrud og tidlig død. Dette studie skal undersøge hvilke tiltag og forhold som vil kunne fremme og fastholde en øget fysisk aktivitet og træning hos denne gruppe af patienter. Håbet er på sigt at kunne afhjælpe sarkopeni og dermed mindske sygelighed og død.

Du skal indgå i et team som interesserer sig for sarkopeni hos nyresyge patienter. Du vil skulle arbejde selvstændigt med interview af patienter omkring fysisk træning og aktivitet. Du vil være under tæt vejledning fra en tidligere kandidatspeciale studerende, samt klinisk forskningslektor Ditte Hansen og professor Hanne Konradsen.

Undersøgelsen vil kunne anvendes som kandidatspeciale, men du vil også have mulighed for at færdiggøre det til en videnskabelig artikel.

Vi er en forskningsgruppe bestående af både medicinstuderende, ph.d.studerende, post docs og lektorer. Du vil indgå i et dynamisk forskningsmiljø, og samtidig blive introduceret til forskningsmetodologi.

Vi forventer at du har et positivt sind. Har mod på at arbejde selvstændigt med interview af patienter. Er god til at gennemføre dine opgaver og udtænke løsninger når dette er nødvendigt.

Skriv en mail eller kig forbi til en uforpligtende samtale, hvis dette har din interesse

Hilsen

Ditte Hansen,

Klinisk Forskningslektor, Afdelingen for Nyresygdomme, Herlev Hospital

ditte.hansen.04@regionh.dk

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.