Examensarbete - Simulering av fjärrmanövrerad vapenstation at BAE Systems

BAE Systems Bofors AB

BAE Systems Bofors i Karlskoga ingår i en världsledande internationell högteknologisk koncern som utvecklar framtidens försvarssystem. Koncernen har fler än 84500 anställda och i Karlskoga jobbar 460 medarbetare.

Varje år gör flera studenter sina examensarbete hos BAE Systems Bofors i Karlskoga. Vi som arbetsgivare ser examensarbete som en möjlighet för oss att lära känna potentiella framtida medarbetare, men också som en chans för dig som student att testa dina kunskaper, lära känna vår organisation och ta steget närmare en anställning.
Tillsättning och tidsomfattning sker i samråd med dig som student.

Våra examensarbeten omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap.
Du är varmt välkommen att skicka in en intresseanmälan. I din ansökan vill vi att du bifogar ett CV/ Meritförteckning och Personligt brev där du beskriver din bakgrund och dina erfarenheter. Vi ser gärna att du även bifogar betygsutdrag.
En vapenstation är ett komplext system med en mängd olika uppgifter. Studentens uppgift är att ta fram en simuleringsmodell över styrsystemet i MATLAB/Simulink och på ett lämpligt sätt visualisera pjäsens uppförande – gärna med realistisk grafik. Simuleringsmodellen ska i ett senare skede kunna användas till realtidssimulering.
Systemidentifiering på vibrationsplattform är en viktig del av arbetet eftersom systemet ska vara robust mot störningar som uppkommer i för pjäsen aktuella scenarion. Studenten måste ta hänsyn till hur olika sensorer interagerar i det slutna systemet och specifikt modellera störningarnas inverkan på reglerstorheterna.
Eventuellt tillkommer hardware-in-the-loop-simulering som en del i arbetet. Det gäller implementering på specialiserad hårdvara för realtidssimulering med vissa av pjäsens komponenter inkopplade.
Önskade kvalifikationer
Civilingenjörsutbildning inom maskinteknik, teknisk fysik eller farkostteknik med inriktning mot matematik/systemteknik/styr- och reglerteknik.

Ansök via bifogad länk eller till Sara Hedman, HR Business Partner, sara.hedman@baesystems.se.
Varmt välkommen med din ansökan!

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.