Calciummetabolisk forskningsgruppe, Rigshospitalet, søger studerende (bachelor og kandiat) at Institut for Klinisk Medicin - Københavns Universitet

Den Calciummetabolisk forskningsgruppe på Endokrinologisk afdeling, Rigshospitalet søger:

  1. Medicinstuderende til studiejob med indtastning af data i RedCap, forsøgsassistance i stort studie på kvinder med brystkræft med undersøgelse af endokrinologiske følgetilstande i energi- og knoglemetabolisme efter kemoterapi. Det er et prospektivt videnskabeligt studie hvor der endvidere vil være mulighed for senere bacheloropgave eller kandidatopgave.
  2. Kandidatstuderende/Forskningsårsstuderende der selvstændigt vil arbejde med dataindsamling, registreringsarbejde og analyse af sensoriske forstyrrelser efter kemoterapi hos kvinder med tidlig brystkræft. Indgå i samarbejde mede PhD-studerende om patient-relaterede opgaver og undersøgelser relateret til projektet.

Forskningsgruppen, der er en delt af CAG Impact, arbejder med et prospektivt studie af kvinder efter tidlig brystkræft der følges fra diagnose til 5 år efter kemoterapibehandling. Der indsamles data og udføres undersøgelser på basalt og klinisk niveau, livskvalitetsundersøgelser og betydningen af fysisk aktivitet.

Henv. Til PhD-studerende, læge Kristian Buch-Larsen kristian.buch-larsen@regionh.dk ; mobil 29 43 43 76

eller Professor Peter Schwarz på peter.schwarz@regionh.dk eller mobil 5239 4595

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.