Examensarbete inom automattester at Skatteverket

Om exjobbet

Du skriver ditt examensarbete inom automattester. Du undersöker vissa aspekter av automattester, vilka finns det, hur implementerar man och hur arbetar man vidare med dessa. Till det här exjobbet söker vi en eller flera studenter.

Syftet med exjobbet är att arbeta med arbetssättet runt automattester och hur man kan anpassa detta i en stor organsation och inom team. Funderingar kring detta exjobb är bl.a.:

  • Vilka verktyg används i dagsläget, både i det offentliga men också den privata sektorn?
  • Vilka automattester används på Skatteverket?
  • Finns det en möjlighet att återanvända automattester för andra applikationer redan använder idag?
  • Är våra egenproducerade automattester mer effektivare än något av de verktyg som finns på marknaden?
  • Skulle det kosta mer än att köpa produkter som finns på marknaden? Är det mer lönsamt att göra egenproducerade automattester än att köpa in?
  • Hur bibehåller vi kvalitén när vi produktionssätter ett nytt paket med hjälp av automattester
  • Hur kan man jobba med automattester på ett effektivt sätt?
  • Jenkins nyttjas idag på Skatteverket, kan vi använda denna för automattester i även äldre system?

I exjobbet ingår moment som utforska marknaden på vilka verktyg som används i både den offentliga men också den privata sektorn. Studentens hypotes kan framgå i en prototyp.

Som exjobbare hos oss fördjupar du dina teoretiska kunskaper och får en inblick i hur det är att jobba på Skatteverket. Vi delar med oss av våra erfarenheter samtidigt som vi får ta del av dina aktuella kunskaper och idéer. Genom att göra ditt exjobb hos oss bidrar du till samhällsutvecklingen.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.