Examensarbete inom förflyttning av system till ny plattform at Skatteverket

Om exjobbet

Du skriver ditt examensarbete inom förflyttning av ett befintligt system till en ny plattform. Du undersöker hur användaren upplever dagens tjänst, även ur ett tillgänglighetsperspektiv. Till det här exjobbet söker vi en eller flera studenter.

Syftet med exjobbet är att kunna lära sig mer om användarnas behov och göra ändringar som förbättrar användarupplevelsen. Detta för att inte enbart flytta en befintlig tjänst till en ny plattform, utan passa på att förbättra våra tjänster. Hur kan eventuella problem arbetas bort och hur kan vi skapa en design som är tillgänglig för alla?.

På Skatteverket lyfter vi fler och fler system till våra nya plattform (OpenShift Container Platform). Detta för att uppdatera den bakomliggande tekniken, förbättra användarupplevelsen och uppfylla tillgänglighetskrav. I samband med att en tjänst flyttas till den nya plattformen finns det behov av att göra research för att se hur användaren upplever dagens tjänst, även ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Researchen kan tänkas resultera i en kundresa och föreslå förbättringar i wireframes eller prototyper. Design-hypotesen bör även testas på slutanvändare.

Vi arbetar kundcentrerat och med design thinking enligt Safe. Du applicerar detta arbetssätt och utvärderar även hur väl det fungerar i detta fallet.

Arbetet avgränsas till prototyp-nivå och ingen kodning behövs.

Som exjobbare hos oss fördjupar du dina teoretiska kunskaper och får en inblick i hur det är att jobba på Skatteverket. Vi delar med oss av våra erfarenheter samtidigt som vi får ta del av dina aktuella kunskaper och idéer. Genom att göra ditt exjobb hos oss bidrar du till samhällsutvecklingen.

Du gör ditt exjobb på it-avdelningen i Göteborg.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.