Vil du undersøge udfordringerne i det dansk-tyske grænseoverskridende arbejdsmarked? at Fit4Jobs - Få kontakt med virksomhederne i den dansk-tyske grænseregion

Så vil vi i HR-uddannelsesafdelingen hos Tønder Kommune gerne tilbyde dig en studiepraktik med et dansk -tysk perspektiv og en dagligdag, hvor du har en høj grad af medindflydelse og sparring med en HR & pædagogik specialist, der med succes tidligere har samarbejdet med studerende i praktik og specialesamarbejder.

Praktikkens fokus

 • Hvordan kan vi tiltrække, uddanne og fastholde dansk talende medarbejdere fra Tyskland?
 • Hvordan sikrer vi at vores nyuddannede SOSU assistenter med bopæl i Tyskland vil fortsætte med at arbejde hos os i Tønder Kommune efter endt uddannelse?

I praksis oplever vores SOSU elever fra Tyskland udfordringer i forhold til, at deres forudgående uddannelse ikke kan godkendes i Danmark, ligesom den uddannelse de får hos os i Danmark ikke altid anerkendes i Tyskland.

Så ud over at arbejde med hvordan vi i praksis skal tiltrække, uddanne og fastholde dansk talende medarbejdere fra Tyskland, kommer du også til at undersøge:

 • Hvilke udfordringer der er for medarbejdere bosat i Tyskland ved at tage en uddannelse i Danmark - kan de få deres danske uddannelse anerkendt i Tyskland, så de kan anvende deres danske SOSU uddannelse og få job i Tyskland efter endt uddannelse hos os – hvis ikke, hvordan kan vi arbejde med at SOSU elevernes udannelser anerkendes i Tyskland, så vi får øget arbejdskraftens mobilitet i det grænseoverskridene dansk-tyske arbejdsmarked?

Vi forestiller os
At du udover at brænde for HR & uddannelse, kan tysk og også har en interesse for at arbejde med praktikkens tyske perspektiv.

 • Det vigtigste er at du brænder for at undersøge såvel teori som virkelighed og især at du vil omsætte dine findings til handling

Du kunne være studerende på:

 • Cand. merc. int, SDU Sønderborg
 • Cand.merc. HR Management
 • Cand. Negot. tysk
 • Kandidat i Comparative Public Policy and Welfare
 • Kandidat i statskundskab med fokus på offentlig forvaltning

… der brænder for f.eks. HR, organisationsudvikling, rekruttering samt grænseoverskridende samarbejder inden for politik og uddannelse

 • Birgit Rasmussen fra HR vil være din kontaktperson i Tønder kommune HR og Uddannelse
 • Birgit har en Master i pædagogik og Human Ressource Development, og har tidligere – med succes - samarbejdet med studerende i praktik og specialesamarbejder
 • Du får en høj grad af medindflydelse på din arbejdsdag ligesom du vil blive inkluderet som en kollega på linje med de øvrige medarbejdere i teamet
 • Din primære kontaktperson i forhold til at sikre kvaliteten af det akademiske output er din praktikvejleder fra SDU, men Birgit har også erfaring med at give sparring på feltet
 • Indledningsvis samarbejder vi om at fastlægge dine overordnede arbejdsopgaver, herefter laver vi løbende forventningsafstemninger for at sikre det gode og succesfulde samarbejde
 • Du sikrer sammen med din praktikvejleder på universitetet at det primære fokusområde kan godkendes
 • Som udgangspunkt er praktikken på 25 timer i ugen, hvis din studieretning har et andet timekrav, så justerer vi timeantallet
 • Praktikken kommer til at foregå i et mix af hjemmearbejde og kontortid på rådhuset i Tønder

Bemærk at hovedemnet for din praktik er løst formuleret, du kan i høj grad selv være med til at præge dit arbejde i praktikperioden i forhold til dit studie og interessefelt

Konklusionerne fra din praktik vil blive offentliggjort på Fit4Jobs, EU Interreg projektets hjemmeside www.work-in-DE-DK.com
Opgaven aflønnes ikke.
Praktikopstart hurtigst muligt.

HR-afdelingen i Tønder Kommune består af 10 ansatte og er en del af stabsfunktionen Politik og Udvikling, under Kommunaldirektøren.
Vi arbejder ud fra Tønder Kommunes fælles sæt af leveregler, der sætter rammen for et sundt og godt arbejdsmiljø, med mulighed for personlig og faglig udvikling.

Du bliver en del af et fagligt stærkt miljø, hvor

 • vi har høje ambitioner og mangeartede opgaver
 • vi har indført en stærk læringskultur, hvor vi afprøver, lærer, justerer og deler viden
 • vi har afskaffet 0-fejlskulturen
 • der leveres høj kvalitet i opgaveløsningen, ofte indenfor snævre deadlines
 • der er et stærkt sammenhold, hvor vi tør spille hinanden gode
 • vi sætter en ære i at finde fælles løsninger og skabe synergier på tværs
 • tilstedeværelse på arbejdspladsen vægtes højt, fordi vi tror på at relationer gør en forskel; vi er hinandens forudsætninger for at lykkes.

Praktikvejleder vejleder
Hvis du ønsker det, har du mulighed for at indgå et samarbejde med; Martin Klatt, SDU-Sønderborg Associated Professor, Department of Political Science and Public Management, and Center for Border Region Studies (CBRS). Årsagen til at vi nævner Martin Klatt som en mulig praktikvejleder er, at han er projektpartner i det dansk-tyske EU Interreg projekt Fit4Jobs@WaddenC, som Tønder Kommune er projekt leadpartner på.

Kontakt
Har du spørgsmål om specialet så skriv til: Nick Brodersen, på e-mail: nicbro@toender.dk

Send din ansøgning til: Nick Brodersen, e-mail: nicbro@toender.dk

Ansøgningsfristen er den 15. november 2021.
Vi glæder os til at høre fra dig

Mange hilsner

Birgit Rasmussen fra Tønder Kommunes uddannelsesafdeling og Anita fra Fit4Jobs WaddenC

Her kan du læse Tønder Kommunes strategiplaner
2018-2022: https://www.epaper.dk/toekomuser29/politik/visions--og-strategiplan/

https://www.toender.dk/demokrati-og-indflydelse/politikker-og-strategier/

Fit4Jobs@WaddenC (F4J) faciliterer kontakten mellem studerende og organisationer.
F4J er et Interreg arbejdsmarkedsprojekt, der går på tværs af den dansk-tyske grænse. Vores hensigt er at fjerne virksomhedernes, erhvervsinstitutionernes, arbejdstagernes og borgernes mentale barrierer og hindringer mht. at lære vores naboland nærmere at kende. Målet er at fremskynde udviklingen af regionen via vores fælles værdier og synergier.
Fit4Jobs@WaddenC: https://f4j.dk/index.php/da/om-f4j/hvem-er-f4j