Resistent stivelse – fordele og muligheder at KMC AMBA

Resistent stivelse er indgående beskrevet i litteraturen som havende flere helbredsmæssige fordele, primært prebiotisk effekt og deraf afledte helbredsfordele. Ind imellem fremhæves kartoffelstivelse som en særligt god kilde til resistent stivelse.

Markedet for resistent stivelse er i vækst, og det kan være af interesse for KMC at undersøge nærmere om det er noget vi vil forfølge.

Der er i dag 4 producenter af resistent stivelse (kilde). Indledende undersøgelser har vist, at KMC har produkter som kan betegnes resistent stivelse, men området er ikke fuldt afdækket.

Er kartoffelstivelse overlegen i forhold til andre kilder? Hvad er KMC’s muligheder indenfor resistent stivelse indenfor vores nuværende produktsortiment? Hvad er KMC’s muligheder for udvikling af nye produkter med resistent stivelse?

Vi forventer følgende out-put:

  • Konklusion på kartoffelstivelses egenskaber i.f.t. andre råvarer
  • Overblik over indholdet af resistent stivelse i KMC’s produkter
  • Anbefaling til udvikling af nye produktet

For uddybning af projektet eller spørgsmål kontakt Lærke Hansen, lha@kmc.dk

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.