Aktivitetsleder til Ung til Ung Konflikthåndtering at Ungdommens Røde Kors

Som aktivitetsleder kommer du til at indgå i et team med andre unge i København, der faciliterer workshops og forløb for unge mellem 13-25 år om konflikthåndtering på skoler, i klubber, væresteder og forskellige ungeprojekter rundt omkring i Danmark. Som aktivitetsleder for frivilliggruppen har du, sammen med en anden aktivitetsleder, teten på at organisere frivilliggruppen, så I har de bedste rammer for at komme ud og afvikle lærerige, sjove og trygge workshops for unge.

Hvad er Ung til Ung Konflikthåndtering?
Ung til Ung Konflikthåndtering er en metode, hvor børn og unge lærer at forstå og ændre de mønstre, som fører til konflikter i deres vennegruppe, klasse, i familien eller lokalområdet. Vores primære indsats er i udsatte boligområder, men målgruppen er også børn og unge generelt herunder vores mange frivillige og deltagere i Ungdommens Røde Kors’ aktiviteter.

Som frivillige lærer I at bruge rollespil, leg, samtaler og refleksionsøvelser til at skabe dialog, som øger de unge deltageres bevidsthed om deres egne handlemønstre, og hvad de selv kan gøre for at forhindre, at konflikter eskalerer. Du kan dermed gøre en forskel i deres liv – og samtidig vil du også lære meget selv!

Du skal kunne deltage i en uddannelse:

For at blive frivillig facilitator i Ung til Ung Konflikthåndtering er det en forudsætning, at du gennemgår en uddannelse over to weekender (4 dage) i København med forplejning.

Næste uddannelsesweekender er: den 25. og 26. september samt 2. og 3. oktober i København. Programmet ligger ca. fra kl. 9.30-18.00, og du skal kunne deltage alle fire dage.

Vær OBS på, at du skal bruge ca. to-tre timer mellem de to weekender til forberedelse.

På uddannelsen lærer du forskellige spændende og sjove øvelser i konfliktklogskab og træner facilitering – så du kan komme ud at lave øvelserne med de unge selv!

Det har du af opgaver som aktivitetsleder:

 • Ansvar for at afholde faste månedsmøder i frivilliggruppen, hvor I koordinerer og fordeler workshops, øver jer som facilitatorer og lærer hinanden godt at kende.
 • Kontaktperson til URKs sekretariat om småt og stort.
 • Tovholder på rekruttering af nye frivillige i samarbejde med sekretariatet (ca. 2 gange om året), indhentelse af børneattest og velkomst af nye frivillige.
 • I samarbejde med sekretariatet har du kontakt til samarbejdspartnere (i klubber, på skoler, helhedsplaner mv.) for at planlægge forløb og workshops.
 • Facilitering af minimum et forløb hvert halve år (ca. 3 x 3 timer) sammen med dine medfrivillige.
 • Understøttelse af dine medfrivillige på workshops og forløb, herunder opsamling/evaluering på fuldførte forløb.

Hvad forventer vi af dig som aktivitetsleder?

 • Du er mellem 20-30 år og har lyst til at prøve kræfter med både frivilligledelse og facilitering.
 • Du har mod på at møde børn og unge med mange forskellige baggrunde på en ligeværdig og inkluderende måde.
 • Du har flair for organisering og projektkoordinering.
 • Du vil bidrage til den gode stemning og et godt socialt sammenhold i frivilliggruppen.

Hvad kan vi tilbyde dig som aktivitetsleder?

 • En uddannelse i at facilitere workshops om konfliktforståelse og -håndtering samt erfaring i workshopafvikling og facilitering, som du kan bruge til dit CV.
 • Erfaring med frivilligledelse, herunder motivation og rekruttering.
 • Et frivilligprojekt, som kan udvide både din personlige og faglige horisont.
 • Hands-on erfaring med børn og unge.
 • Tæt sparring med konsulenterne på URKs sekretariat.
 • Tilbud om deltagelse i spændende URK træninger og kurser - og du bliver en del af en organisation med over 3.000 frivillige
 • Et unikt og fedt fællesskab med andre frivillige.
 • Mulighed for at møde og støtte en masse seje unge, der har brug for en mulighed for selv at ændre retningen i deres liv.

Ansøgning
Lyder det som noget for dig? Så send det, der svarer til en halv til en hel A4-side om dig og din motivation for at ansøge.

https://frivilligjob.dk/index.php/job/126202/aktivitetsleder-til-ung-til-ung-konflikthandtering

Vi glæder os til at høre fra dig!

Ansøgningsfrist er d. 12. september (OBS: forlænget frist). Vi afholder samtaler løbende, så skynd dig at søge!

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.