Studieprojekt: Billedanalyse, objektgenkendelse og alignment at PathoPulse

Problemstilling

Det medicinske specialeområde kaldet patologi er ved at blive digitaliseret. Vævsprøver der hidtil er blevet analyseret i et mikroskop bliver nu scannet og gemt i store billedfiler, der typisk tilgås via dedikerede billedservere der serverer billedudsnit i den ønskede størrelse og opløsning.

I PathoPulse har vi udviklet en digital platform hvor disse billeder kan bruges til undervisnings- og testformål. Brugeren bliver typisk præsenteret for en række billeder og tilhørende spørgsmål, men ofte er der brug for at kunne se på flere billeder samtidigt, og for at kunne navigere disse billeder parallelt, altså lade det ene billede følge med når man zoomer eller panorerer i det andet. Dette vanskeliggøres af at billederne kan have forskellig størrelse, opløsning, rotation, antal objekter mm. Den vedhæfted video viser et eksempel på problemstillingen, og hvordan det kan være svært at holde de to billeder parallelle.

Der er altså brug for at udvikle en metode der muliggør kobling af billeder af denne type, så man kan aligne og navigere objekter fra forskellige billeder parallelt.

Projektbeskrivelse

Det forventes at projektet vil indeholde følgende elementer:

  1. Metode til identifikation af objekter i billedet, evt. baseret på en liste af forventede objekter i billedet (AI eller tradionel billedanalyse)
  2. Metode til alignment af objekter i forskellige billeder, herunder håndtering af manglende eller uventede objekter i billederne.
  3. Integration til eksisterende database og webserver via API.

Ressourcer

Projektets primære kontaktperson vil være direktør i PahtoPulse, Andreas Schønau, men der vil også være mulighed for dialog med kunder undervejs i projektet efter ønske.

Der er adgang til hundredevis af relevante billeder og mulighed for at få verificeret resultaterne gennem dialog med brugere.

Bonus

Hvis det lykkedes at udvikle en robust løsning på problemet vil denne umiddelbart blive implementeret på platformen (PathoGate.net) og promoveret til gavn for platformens brugere - og som en god mulig fremtidig reference for den studerende.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.