Toksiske niveauer af kobber i mælkeerstatning at Landbrug & Fødevarer

Kommercielt tilgængelige mælkeerstatninger er tilsat mineraler i koncentrationer, der langt overstiger mælkens naturlige mineralindhold.

Mælkeerstatning indeholder ca. 40 gange så meget kobber som sødmælk. Overskydende kobber akkumuleres i leveren, og kobber er giftigt i for store mængder.

Kobberforgiftninger i kvæg er næsten ikke beskrevet i litteraturen. Der er dog indikationer om, at forhøjet kobber i kvæg kan medføre leverskader. Desuden indikerer litteraturen, at fodring med mælkeerstatning giver anledning til oxidativ stress, hvilket kan være relateret til det høje tilsatte indhold af pro-oxidanter som kobber og jern.

I et igangværende forsøg undersøger SEGES, om der akkumuleres kobber i leveren af kalve, der bliver fodret med mælkeerstatning. Hvis resultaterne viser en toksisk akkumulering, kunne dette lede op til et andet forsøg for at undersøge de kliniske effekter af kobberforgiftninger i kalve - bl.a. målt på blodparametre som GLDH og ROS.

Dette opfølgende forsøg ville være oplagt som et bachelor- eller specialeprojekt.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.