Forlænget laktation: Optimal strategi på ko- og besætningsniveau at Landbrug & Fødevarer

Vi har lige nu et projekt i gang, hvor man prøver at forudsige, hvilke køer der er egnede til forlænget laktation alt efter, hvilken besætning koen står i og koens tidligere produktion og data.

For studerende der er interesserede i at arbejde med data (bioinformatik/statistik-studerende, data scientist, agro-studerende, mv.), vil projektet bestå i at finde de bedste modeller til at prædiktere koens ydelse/overlevelse ud fra dyrets tidligere oplysninger. Arbejdet kan evt. bestå af en statistisk analyse af konsekvenserne af forlænget laktation.

Vi forventer, at du som hovedpart af tiden er placeret på SEGES, med tæt samarbejde med AU.

For personer med primært agrofaglig interesse er det muligt at blive tilknyttet et forsøg med 50 besætninger, hvor man afprøver konsekvensen af forlænget laktation i praksis.

Her vil du hovedsagelig skulle arbejde i samarbejde med forskere på AU, Foulum.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.