Vær med til at præge den digitale udvikling af det nye bibliotek i Fredensborg at Fredensborg Kommune

Fredensborg Bibliotek – digitalisering og nye teknologier

I Fredensborg Kommune skal Fredensborg bibliotek ud- og ombygges, så det bliver et bibliotek, som i langt højere grad bliver et aktivt mødested for kommunens borgere med vidt forskellige interesser, ligesom det skal styrke både bylivet og handelslivet.

Fremtidens bibliotek har en mangfoldighed af funktioner: Udover at være det traditionelle sted for udlån af bøger, film mv., fungerer biblioteket som et fristed, et mødested, et kulturhus og et sted, hvor borgerne udnytter de mange digitale muligheder sammen med andre.

Vi er interesseret i at modtage forslag og idéer til, hvordan digitalisering og nye teknologier kan gøre biblioteket mere attraktivt for en bred skare af bibliotekets besøgende, og hvordan digitalisering og nye teknologier kan indtænkes i ombygningsfasen, så det bliver et mere intelligent hus.
Vi er bl.a. meget optaget af sensorteknologi i forhold til lys, indeklima og tryghedsskabelse, og hvordan skærmteknologi kan bruges både til formidling, men også som vejviser og i dialogen med brugerne. Derudover er vi interesserede i tiltag, der kan appellere til børn og unges brug af it og digitalisering.

Vi søger derfor dig/jer, der er studerende (fx Digital Design & Interaktive Teknologier), og som er interesseret i at bruge vores case i dit projektarbejde/semesterprojekt på fx ITU og DTU.

Vi stiller en arbejdsgruppe til rådighed, bestående af en bibliotekar og en digitaliseringskonsulent. Sidstnævnte vil fungere som kontaktperson.

Bemærk, at projektet er ulønnet.

Bag om projektet
Biblioteket er en del af byudviklingsprojektet Den Grønne Slotsby, som har til formål at binde slottet og byen endnu bedre sammen. Der skal skabes flere grønne områder til ophold og aktiviteter, og gør det lettere for gående og cyklister at bruge byen.

Du kan læse mere her
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nye-rammer-for-fredensborg-bibliotek-giver-liv-i-gaden?publisherId=13559293&releaseId=13610612

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.