Frivillige søges: Nudging projekt – hvordan undgår vi skodder i naturen? at Roskilde Oplevelseshavn

Vil du indgå i et samarbejde med Roskilde Kommune og foreningen Roskilde Oplevelseshavn (ROH) og har du lyst til at gøre en forskel for vores lokal natur og fjordliv? Ved du lidt om hvordan vi får de unge (18 – 30 årige) i tale, når det kommer til fremtiden og ønsket om en ren klode, med vild natur uden affald? Så er det måske lige netop jeres gruppe vi søger et samarbejde med.

Det seneste år har vi oplevet en stigende opmærksomhed på affald omkring Roskilde Fjord. Der deltager flere hundrede i vores to årlige affaldsindsamlings events, og det er efterhånden blevet en hjertesag både for en stor del borgere men også politisk. I 2020 indsamlede ROH i løbet af 6 mdr. 120 L cigaret skodder fra promenaden, kællingehaven og molerne i Roskilde Havn – det blev til mange tusinde cigaretskodder.

De mange skodder i naturen er et kæmpe problem, og i mange år har været helt naturligt at skodde sin cigaret og smide den i naturen, (jeg ”Maria”, indrømmer blankt at jeg selv har benyttet mig af den metode i mine 20’ere). Det er dette mindset, denne adfærd vi gerne vil forsøge at påvirke, og forhåbentligt med tiden ændre, især hos de unge fra omkring 18 – 30 år.

Vi efterspørg nye innovative, kreative og alternative input til at få skabt en kampagne til de sociale medier men også fysisk på nogle naturlokaliteter og måske også i byrummet. Hvor I, ved brug af adfærdsdesign og målbevidst nudging, får skabt et produkt der kan være med til at ændre den tilgang unge har til skodder i dag. En kampagne der forhåbentligt kan få flere til at smide skoddet i en skodopsamler, eller skraldespand mm. Hvordan stiller vi de gode spørgsmål? Hvordan får vi unge mennesker til at gå ”med” frem for ”imod” en opfordring?

Rammerne:

Projektet skal gerne munde ud i en kampagne til facebook og/eller andre sociale medier og kan indeholde fotomateriale, video og tekst der også kan kombineres med en skodhappening, der giver opmærksomhed og mulighed for at få budskabet ud til de unge. Vi vil også gerne have en Roskilde version af ”stemme-skod opsamleren” – der er ingen krav til formen på opsamleren eller udtrykket, men I forhold til spørgsmålene foretrækker vi humor frem for en løftet pegefinger. Vi indgår i dialog med jer, og lytter gerne hvis I har andre forslag og gode inputs til, hvordan vi bedre når denne aldersgruppe. Har I den rette tilgang, den rette idé og det særlige produkt, som passer med Roskilde Kommunes arbejdsform, så kan kampagnen og lige præcis jeres projekt måske blive til virkelighed, der hvor det gør en forskel, for naturen, for jer og for dem som følger i jeres fodspor.

Under hele projektet vil jeres primære kontaktperson være Maria Kristina Holst Palner, Projektleder i Roskilde Oplevelseshavn og formand for foreningen, uddannet biolog med over 10 års erfaring med formidling. Herudover vil Kate Skjærbæk Bjerrum, fra Roskilde Kommune, fungere som projektleder. Hun vil stå til rådighed med råd og sparring gennem hele processen, og hun er den som til slut bestemmer, om projektet kan realiseres. Hvis I vælger dette projekt, vil både Roskilde Kommune og Roskilde Oplevelseshavn være jeres sparringspartnere gennem hele processen.

Foreningen Roskilde Oplevelseshavn arbejder for at formidle og facilitere naturfaglige aktiviteter ved og omkring Roskilde fjord, med fokus især på fjordens miljømæssige sundhed og livet i og omkring fjorden. Formidlingen er målrettet borgere, institutioner, foreninger samt de daglige gæster på havnen. Foreningen arbejder på at få flere ud i naturen med henblik på at sætter rammerne for de gode nære oplevelser. Se mere på www.roskildeoplevelseshavn.dk, eller følg vores facebook: https://www.facebook.com/roskildeoplevelseshavn

Roskilde Kommune understøtter frivillige, der vil give naturen en hånd og samle affald i naturen – roskilde.dk/affaldinaturen.Du kan deltage i de to årlige affaldsindsamlinger, i 2021 sker det d. 18. april og d. 18. september – tilmelding via affaldsfrifjord.dk. Du kan indsamle affald, når du går en tur i naturen. Du kan sætte din pose med affald et godt sted – brug app’en ”Giv et praj”, så sørger Roskilde Kommune for, at din affaldspose bliver hentet. Er I en gruppe, der vil lave jeres egen indsamling så kan I låne gribetænger, veste og poser. Kontakt: Kate Skjærbæk Bjerrum, katesb@roskilde.dk

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.