Fortæl Dansk Vegetarisk Forenings historie gennem 125 år at Dansk Vegetarisk Forening

Dansk Vegetarisk Forening (DVfF) søger en eller flere historiestuderende til at fortælle DVF's og den vegetariske bevægelses historie i Danmark.

Formålet med projektet er at formidle DVF’s specifikke, og den danske vegetarbevægelses generelle historie via:

  • Vores primærkilder (primært i form af gamle medlemsblade)
  • Øvrige relevante primær- eller sekundærkilder, herunder avisarkivet, rigsarkivet etc
  • Evt. interviews med nulevende, tidligere formænd og kernepersoner m.fl.

Projektet skal munde ud i en eller flere artikler til vores jubilæumsskrift i november 2021 samt en længere tekst til vores hjemmeside - omhandlende Dansk Vegetarisk Forening 125-årige historie.

Vi forventer at projektet vil have et varighed på 3-6 måneder afhængigt af hvor mange studerende som indgår i projektet.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.