Fællesskaber, videndeling og bæredygtighed – specialesamarbejde med Himmelbjerggården at Wecreation / Himmelbjerggården

Expires in 5 days

Himmelbjerggården, beliggende på Himmelbjerget, er et innovativt inspirationscenter for bæredygtig udvikling forankret i 2030 verdensmålene. Gården består af 16 bygninger og 20hk naturskønt område og visionen er at skabe et levende eksperimentarium, en model for fremtidens bæredygtige samfund, hvor både social og miljømæssig ansvarlighed er i fokus.

Levefællesskabets vidtrækkende kompetencer og dedikation er omdrejningspunktet for driften og udviklingen af visionen. Samlet set er stedet katalysator for de forandringsprocesser, der er fundamentale for det paradigmeskifte, vores samtid kalder på. Læs mere på himmelbjerggaarden.com.

Som organisation arbejder Himmelbjerggården på at skabe de bedste forudsætninger for at nære og styrke det enkelte menneskes potentiale i forhold til privat, relationel, arbejdsmæssig og spirituel tilstedeværelse og uegennyttige engagement i en vision som rækker ud over en selv.

Drivkraften er relation, dialog og vidensdeling på tværs af brancher, ideologier og kultur. Helhjertet engagement, kreativitet og fællesmenneskelig bevidsthed er kernen i samskabelsen.

I samarbejde med den rette specialestuderende ønsker vi at finde ud af:

Er det rigtigt at folk i denne tid får mere fokus på fællesskaber og oplevelsen af at være en del af noget der på den ene eller anden måde arbejder mod en større bæredygtighed?

Hvordan skaber man de bedste rammer og platforme for relation og vidensdeling i forhold til bæredygtighed, både relateret til "vores venner", men i lige så stor grad i forhold til vores samarbejdspartnere, virksomheder der går foran i forhold til verdensmålene, netværk mellem “lighthouse” organisationer og andre fællesskaber og institutioner som fokuserer på bæredygtighed?

Himmelbjerget som epicenter for folkeoplysning

Da Himmelbjerget i 1800-tallet spillede en afgørende rolle for den folkelige dannelse og med sine folkemøder banede vejen for det danske demokrati, højskolebevægelsen og andelsbevægelsen, handlede det om at skabe forbindelse og bevidsthed mellem den enkelte borger og en national udfordring. Vores tid kalder også på handling og transformation, men denne gang er konteksten global. Himmelbjerggårdens vision understøtter potentialet for at revitalisere Himmelbjerget som kulturskabende samlingspunkt og inspirerer de 450.000 årlige gæster til at tænke mere bæredygtigt.

Vi forestiller os, at du er studerende fra Arts og skal skrive dit speciale i foråret 2021, og at du interesserer dig for ovenstående. Vi vil naturligvis gerne indgå i en dialog med dig om den konkrete vinkling af emnet.

Du kan lære mere om os på vores hjemmeside: http://himmelbjerggaarden.com

Er du nysgerrig på at vide mere eller interesseret i et samarbejde? Skriv eller ring til Johnny Gøtke

Skriv eller ring til Johnny Gøtke

51 14 94 00

johnny@himmelbjerggaarden.com

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.