Tinnitusbehandling. Hjernens plasticitet. Implementeret nytænkning at TinnitusSmartBrain

App-programmering - Tinnitus - Resonant Interface, en indgang hjernen forstår.

Tinnitus sætter hjernen i alarmberedskab, og behandling handler om at berolige specifikke hjernemæssige mekanismer. Forskningsprojektet skal bruge studerende til et innovativt app-tiltag.

Den programmerede app skal lokalisere patientens tinnitus via en selvdiagnose. Når den er matchet, og en kort profil er udfyldt, kan lyden gen-eksponeres for patienten på en bestemt måde. Systemets hjerte (Resonant Interface) er NDA beskyttet, men er essentielt en dybde-psykologisk tilvænning af lyden. Behandlingen strækker sig over flere måneder med en gradvist dagligt doseret styrke og en individuel guidning.

Samarbejdet skal resultere i en app, der vil fungere som et test-redskab for en lille gruppe tinnituspatienter på AUH. Den endelige udformning vil blive foretaget i samarbejde med studerende fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Systemet er splinternyt og så enkelt for brugeren, at alle patienter kan se meningen med behandlingen. Med mængden af tinnituspatienter i verden er behovet for en behandling, og ikke bare en 'masking', stort.

Ikke-obligatorisk delelement: Tinnituspatienter kan groft inddeles i tre grupper, men skal helst imødekommes med langt finere inddelinger. Redskabet skal derfor anvende aftrykket fra hver patient til at skabe en ny "blood line". Mao. skal programmet lære af anvendelser (dB, varighed, stillingtagen til daglige tekster) og danne nye profiler som tilkomne patienter kan bruge.

Der er flere elementer, som kan inkluderes i opgaven afhængigt af den studerendes ambitioner. Realistiske bud vil blive vurderet efter 1) et uformelt infomøde, forenklet PP uden NDA fx via teams, 2) et fysisk møde med NDA og 3) en beskrevet problemformulering. Potentielt kan et forlænget samarbejde komme på tale.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.