Online træning og rehabilitering at Valbyfonden

Valbyfonden er en erhvervsdrivende fond, som hvert år udleder økonomisk støtte til forskellige sociale projekter, som kan genere viden og være til gavn for samfundet. I kan læse mere på Valbyfonden.dk

i den forbindelse vil vi gerne støtte et projekt, som kan undersøge effekten af et virtuelt træningsprogram med tovejskommunikation 3 gange om ugen. Måske en sammenligning med et program med envejs kommunikation. Projektet skal indebære udviklingen af træningsprogrammet, ligesom ansøger/ansøgerne selv skal have de tekniske færdigheder til at udarbejde it-løsningerne.
Projektet kunne være relevant for fysioterapeuter, ergoterapeuter m.m..

Projektet skal søges på Valbyfonden.dk, og der skal udarbejdes en detaljeret projektbeskrivelse, budget m.m.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.