Studerende søges til projekt om påvirkning af risikoadfærd på kvægbrug at SEGES/Landbrug & Fødevarer

Expires in 8 days

SEGES har lige nu flere projekter, der har til formål at nedbringe antallet af arbejdsulykker på kvægbrug, primært malkekvæg. Gennem de senere år har vi haft øget fokus på dette område i vores arbejdsmiljøteam og søgt ud til flere samarbejdspartnere, herunder Arbejdsmedicisk Klinik i Herning og Århus Universitet, som vi netop nu har opstartet et 2½ årigt projekt med om emnet.

Vi søger derfor studerende, der i et afgangsprojekt el. lign. vil følge den samlede indsats for at skabe reelle forandringer i adfærden i branchen. Vil det lykkes os at ændre på den risikobetonede adfærd?

Opgaven anbefales til en mindre gruppe, evt. enkeltstuderende, der er interesseret i risk management, kommunikation og/eller adfærdspsykologi. Der vil være fuld metodefrihed, og det forventes at I selv definerer jeres problem, når blot det tager udgangspunkt i den indsats, der samlet set gøres for at nedbringe arbejdsulykker på kvægbrug.

Vi vil til gengæld stå til rådighed for interviews, hjælpe med kontakter til udøvende kvægbrugere og vores samarbejdspartnere. Der vil også være mulighed for eneklte obsservatiner af praksis.

Kort om projektudbyders baggrund:

SEGES er et innovations- og udviklingscenter i erhvervorganisationen Landbrug & Fødevarer f.m.b.a. Vi arbejder på alle fornter med at skabe løsninger og forbedringer inden for den samlede fødevareproduktion. I arbejdsmiljøteamet har vi fokus på at skabe gode og atttraktive arbejdspladser, bl.a. ved at at øge sikkerheden og forebyggelsen af nedslidning i primærlandbruget.

Projektlederen: Jeg er fysioterapeut med diplom i sundhedsfremme og forebyggelse, i komb. med strategisk kommunikation. Jeg har arbejdet med sikkerhed og arbejdsmiljø i ca. 15 år. Siden jeg skrev afgangsprojekt om netop håndteirngen af dyr i 2017 har jeg arbejdet med emnet ud fra teorier, der er lånt fra sundhedsfremme, primært om adfærd, empowerment og handlekompetence.

Projektperioden kan vare fra ½ til 3 år, det aftales med projektudbyder inden projektstart. Vi modtager gerne din ansøgning snarest, senest med udgangen af marts 2021.

Kontakt venligst Marianne Norup, mano@seges.dk, mobil 50480944, hvis du har spørgsmål eller bare gerne vil høre mere.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.