Studie hvor mikrobiome og gastrointestinale gener sammenlignes mellem to grupper. at Bellyfood

Konventionel sondeernæring hæmmer diversiteten i tarmmikrobiomet, så man risikerer at patogener begynder at dominere tarmmikrobiomet, hvilket giver gastrointestinale gener, såsom diarré, forstoppelse, kvalme, reflux, opkast. Desuden øget medicinforbrug og ændringer i tarmmikrobiomet.. Sondemad med naturlige råvarer ændrer tarmmikrobiomet i en gunstig retning og mindsker dermed forekomsten af gastrointestinale gener, medicin og tarmmikrobiomet.

Forslag til metode: Studiet udføres som et prospektivt, ikke blindet og randomiseret kontrolleret forsøg af de to patientgrupper.

Episoder af opkast, fæcesfrekvens, kvalme, mavesmerter samt brug af laxantia, obstipantia, syrehæmmende og kvalmestillende medicin og ændringer i tarmmikrobiomet registreres gennem hele interventionsperioden.

Fæcestype noteres i henhold til Bristol skalaen. NRS bruges evt. til bedømmelse af kvalme og mavesmerter. Tarmmikrobiomets diversitet vurderes ved måling på patogene og apatogene mikroorganismer.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.