MSc søges til specialeproject om "Karakterisering af hvordan OSA stivelse fungerer som emulgator i emulsioner " at KMC AMBA

Expires in 11 days

Karakterisering af hvordan OSA stivelse fungerer som emulgator i emulsioner

Baggrunden for projektet

KMC fremstiller en emulgerende stivelse hvor der ved kemisk modificering påsættes OSA (octenyl succinic anhydride) grupper på stivelsen, som gør at den kan fungere som emulgator. Denne stivelse anvendes i mange typer emulsioner blandt andet ost, mayonnaise og coffee creamer.

OSA stivelsen udviser forskellige egenskaber afhængig af hvilken matrix den er i, og der ønskes viden om hvordan OSA stivelsen arrangerer sig i en emulsion, og hvordan den interagerer med andre ingredienser. Denne viden skal bruges til at få en bedre forståelse af hvordan OSA stivelsen virker, og i arbejdet med at optimere brugen af stivelsen i forskellige applikationer.

Problemstillingen i projektet:

Vi har på nuværende tidspunkt ikke en metode eller udstyr der er fintfølende nok til at kunne kigge på strukturer i den detaljeringsgrad der er nødvendig. Opgaven er at finde et egnet udstyr til at lave dybdegående analyse af strukturen i emulsioner og udvikle en metode der kan anvendes til at kigge specifikt på OSA stivelse i forskellige matricer.

Forventede resultater fra projektstilleren:

Udvikling af en metode der kan anvendes til at karakterisere hvordan OSA stivelse fungerer som emulgator i forskellige typer emulsioner.

Forslag til eksperimentel eftervisning af projektelementer:

Anvendelse af SEM mikroskopi el. lign. mikroskopi metode som har en opløsning der gør det muligt at se hvordan molekyler arrangerer sig på overfladen af fedtkugler.

Kontaktinformationer på initiativtager og ansvarlige for projektet:

For uddybning af projektet eller spørgsmål kontakt Dorthe Møller Sørensen, mobil: +45 53 39 18 10, mail: dms@kmc.dk

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on SDU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.