Stockholm University

Multiple industries

8,410 followers

Forskare i genomevolution i svamp at Stockholm University


vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik.Sista ansökningsdag: 2022-08-15.
Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 40 är forskarstuderande.

Projektbeskrivning

Forskaren kommer att arbeta inom ett större tvåårigt projekt som syftar till att använda filamentösa svampsystem för att studera de underliggande mekanismerna och evolutionära konsekvenserna av naturligt urval som sker på flera nivåer i den biologiska hierarkin.
Ett mer specifikt fokus för forskarens projekt kan vara på uppkomst, selektion och nedärvning av somatiska mutationer under svampens livscykel, den evolutionära interaktionen mellan själviska genetiska element och värdens försvarssystem, och/eller kostnaderna och fördelarna med genetisk variation som finns inom en organism. Det specifika projektet kan inkludera teoretiska, experimentella, populations- och/eller jämförande genomikmetoder, beroende på den sökandes intresse.
Forskaren kommer att ingå i en grupp av forskare och doktorander som leds av Professor Hanna Johannesson. Vi är en del av Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Arbetsmiljön är internationell och anställningen ger stora möjligheter till vetenskapligt utbyte både med genomiker, evolutionsbiologer och ekologer.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar forskning inom det ovan angivna projektet.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

I bedömningsprocessen kommer särskild uppmärksamhet att ägnas forskningsfärdigheter, särskilt inom grundläggande evolutionsbiologi. Ett stort intresse och erfarenhet av forskning om evolutionsbiologi är ett krav. Erfarenhet av att arbeta med svampar är meriterande. Tidigare erfarenhet av teoretiskt arbete, populationsgenetiska analyser, mikrobiologiskt och molekylärt laboratoriearbete och/eller statistisk analys är också meriterande.
Slutligen är initiativförmåga, analytisk förmåga och drivkraft personliga egenskaper som är önskvärda. Utmärkta kunskaper i engelska (gruppens arbetsspråk) är av stor vikt. Forskaren behöver kunna arbeta väl både i grupp och självständigt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare. Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Hanna Johannesson, hanna.johannesson@kva.se.
Fackliga företrädareIngrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument
 • personligt brev som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on SDU Jobbank