Stockholm University

Multiple industries

8,410 followers

Lednings- och forskningsadministratör at Stockholm University


vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-08-20.

Juridiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med ca 200 anställda och ca 5 500 studenter. Drygt 100 lärare är på heltid engagerade för att undervisa och bedriva den forskning som utbildningen vilar på. Ett fyrtiotal professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar finns vid institutionen, som utgör en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Arbetsuppgifter

Som administrativt ledningsstöd ska du främst hjälpa prefekten och ställföreträdande prefekten med allehanda saker som dyker upp i vardagen och planering, men även kunna rycka in om andra i ledningen t.ex. studierektorerna behöver hjälp med något. I uppgiften ingår att vara med vid sammanträden i Institutionsstyrelsen och institutionsledningen och hålla reda på ärenden som behöver följas upp samt skriva protokoll. Den som ska vara ledningsstöd behöver vara i hög grad fysiskt närvarande på institutionen och vara kommunikativ. Egen initiativkraft är nödvändig; det gäller att se vad som behöver göras och vad som riskerar att glömmas bort. Den som får anställningen kan i viss mån forma arbetsuppgifterna själv.
Som administrativt forskningsstöd ska du bistå institutionens forskare med exempelvis följande arbetsuppgifter:
  • Planering och genomförande av seminarier och konferenser, inklusive praktiska göromål.
  • Enklare ekonomihantering.
  • Samordning av forskare inom projekt vad gäller exempelvis ansökningar, resor, besök och media.
  • Utskick av kallelser och protokollföring vid exempelvis styrelsemöten.
  • Referenshantering.
  • Viss omvärldsbevakning.
  • Framtagande av underlag inför olika typer av rapporter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har arbetat i liknande roller tidigare och har minst en kandidatexamen. En juristexamen är inte nödvändig men kan vara meriterande. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska krävs. Egen initiativförmåga och driv är mycket viktigt för denna anställning. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av prefekten, professor Gustaf Sjöberg, gustaf.sjoberg@juridicum.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on SDU Jobbank