Stockholm University

Multiple industries

8,410 followers

Laboratorietekniker at Stockholm University


vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-08-19.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 190 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.
På enheten för miljöföroreningars kemi studerar vi alla aspekter av förekomsten av föroreningar i miljön. Områden med särskilt fokus inkluderar upptäckten av nya föroreningar, förståelse av de kemiska, fysikaliska och biologiska vägar som föroreningar följer, och utvecklingen av nya verktyg och tekniker inom miljö- och analytisk kemi. Vi strävar efter att syntetisera vår vetenskapliga förståelse om källor, transport, öde och bioackumulering av miljöföroreningar till matematiska modeller som inspirerar till nya vetenskapliga hypoteser och stödjer beslutsfattande kring miljön.
Enheten för miljöföroreningars kemi söker en laboratorietekniker för att tillhandahålla viktiga stödfunktioner för vår forskning och studentutbildning.

Arbetsuppgifter

 • Att ha en ledande roll i utveckling och underhåll av en säker laborativ arbetsmiljö.
 • Utbildning av studenter, postdoktorer och gästforskare i hantering av miljöprover för spårämnesanalys av organiska miljöföroreningar.
 • Utveckling av egen laborativ skicklighet för att kunna bidra med stöd inom undervisning och forskning i ständig utveckling.
 • Genomförande och hantering av riskbedömningar av laborativa moment tillsammans med studenter och postdoktorer.
 • Upphandling och hantering av laborativt material och utrustning (till exempel lösningsmedel, engångsartiklar, standarder och reagens).
 • Hantering och handledning av aktiviteter som utförs av studenter och postdoktorer i laboratoriet, framförallt moment som gäller laborativ säkerhet.
 • Problemsökning och underhåll av utrustning i våtlabsutrymmen.
 • Bidra till en god psykosocial arbetsmiljö med hjälp av en serviceorienterad attityd.

Kvalifikationer

 • Utbildning på högskolenivå, lägst kandidatexamen, med fokus på kemisk analys/analytisk kemi.
 • Teoretisk kunskap om och praktisk erfarenhet av spårämnesanalys av organiska miljöföroreningar.
 • God organisatorisk och social förmåga.
 • Förmåga att arbeta och kommunicera både på engelska och svenska är ett krav.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av professor Matthew MacLeod, tfn 08-674 71 68, matthew.macleod@aces.su.se och/eller Dr. Merle Plassmann, tfn 08-674 71 59, merle.plassmann@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on SDU Jobbank