Stockholm University

Multiple industries

8,410 followers

Forskare i marin ekotoxikologi och riskbedömning (tidsbegränsad anställning) at Stockholm University


vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. (Sista ansökningsdag: 2022-07-01.) Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2022-08-31.
Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 40 är forskarstuderande.

Projektbeskrivning

Anställningen är kopplad till forskningsprojektet PROMISE (Improved Ecological Risk Assessment of contaminated sediments in Sweden) med finansiering från Naturvårdsverket. Projektets syfte är att förbättra nuvarande riskbedömningsmetoder (ERA) för förorenade sediment. Huvudsyftet är att utföra en platsspecifik miljöriskbedömning av yttre hamnen i Oskarshamn. Inre hamnen har nyligen sanerats genom muddring. Yttre hamnen har inte sanerats, och utgör en fortsatt spridningsrisk av miljögifter till Östersjön.
I projektet har vi samlat in data från tidigare ekotoxikologiska undersökningar i Oskarshamn som inkluderar traditionella mätmetoder som t.ex. halter av miljögifter i sediment och biota och riskkvoter och nya mer ekologiska metoder baserade på sedimentlevande mikroorganismer. Vi vill nu jämföra vilka av dessa metoder som är mest/minst relevanta för riskbedömning av förorenade sediment i svenska vatten.
För detta projekt söker vi en forskare med erfarenhet inom ekotoxikologi, sediment ekologi och metoder för ekologisk riskbedömning (ERA) för att bedöma miljögifternas spridningsrisk och eventuella effekter på bottenlevande organismer och människor.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av 100 % forskning, med fält och labbexperiment och ERA riskuträkningar från tidigare och pågående experiment. Den som anställs ska ha erfarenhet av sediment ekotoxikologi och ekologi, ERA modellering, statistik och skrivande.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och tidigare erfarenhet inom ekotoxikologi, ekologi och ERA av förorenade sediment. Dessutom förväntar vi oss att kandidaten har mycket bra kommunikationsförmåga.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid under tolv månader, med möjlighet till förlängning med ytterligare sex månader. Tillträde 2022-08-01 eller enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare, professor Jonas Gunnarsson, tfn 070-576 24 21, jonas.gunnarsson@su.se.
Fackliga företrädareIngrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2 referenspersoner

och att bifoga följande dokument
 • personligt brev
 • CV - examina och övriga utbildningar, arbetserfarenhet och en kopia av doktorsexamensbeviset
 • publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on SDU Jobbank