Studenterambassadører til brobygning og rekruttering på TEK at University of Southern Denmark


Ingeniørstuderende søges til brobygnings- og rekrutteringsopgaver
Det Tekniske Fakultet på SDU i Odense søger studenterambassadører fra en række af fakultetets diplomingeniør- og bacheloruddannelser til at varetage div. brobygnings- og rekrutteringsopgaver, såvel på SDU som udenfor SDU (fx på gymnasier).

Eksempler på arbejdsopgaver:


 • Være vært for ’Studerende for en dag’ gæster på TEK

 • Besøge gymnasier rundt i landet

 • Tage imod besøg af gymnasieklasser på TEK

 • Afholde faglige workshops og oplæg, på TEK eller på gymnasier

 • Medvirke i markedsføringsmateriale på sociale medier, hjemmeside m.m.

Vi søger aktuelt ambassadører fra følgende ingeniøruddannelser:

 • Elektrisk Energiteknologi

 • Elektronik (diplomingeniør)

 • Energisystemer

 • Fysik og Teknologi

 • Global ledelse og design af produktionsnetværk

 • Integreret Design

 • Kemi- og Bioteknologi (civilingeniør)

 • Product Development and Innovation

 • Robotteknologi (civilingeniør)

 • Software Engineering

 • Softwareteknologi

Som ambassadør indgår du i et større team af ingeniørstuderende, ambassadørkorpset, som er Det Tekniske Fakultets ansigt udadtil i mødet med potentielle nye studerende. Udover de arbejdsopgaver, der følger med stillingen, har du som en del af korpset gode muligheder for at lære mere om TEK’s øvrige ingeniøruddannelser, samt for at deltage i fællesarrangementer i løbet af året, nogle af social art og andre med kompetencefokus.

Vores ønsker til dig som ansøger:


 • Du starter i efteråret 2022 på 3. eller 5. semester af din ingeniøruddannelse

 • Du har et godt indblik i din uddannelse og føler du er ’havnet på den rette hylde’

 • Du har lyst til at få større kendskab til fakultetets øvrige uddannelser

 • Du synes det er sjovt at formidle og er en imødekommende person

 • Du er fleksibel, pligtopfyldende og ansvarlig.

Du ansættes formelt til 1 time om ugen i gennemsnit. Den reelle arbejdstid er varierende, afhængig af henvendelser og aktiviteter, samt hvor mange opgaver du vælger at takke ja til.
Tjenestested: Odense.
For yderligere information, kontakt Ulf Rasmussen på tlf. 65507522 eller e-mail ura@tek.sdu.dk eller
Mette Qvarfot på tlf. 65507334 eller e-mail mhoy@tek.sdu.dk .
Ansøgningsfrist: 14. august 2022 kl. 23.59, med ansættelse pr. 1. september 2022.
Ansættelsen er tidsbegrænset og udløber 31. august 2023, med mulighed for forlængelse.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33 og 34, efter nærmere aftale.
Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.
Bemærk: Ved ansættelse som studentermedhjælp eller faglig vejleder er det en forudsætning, at du er indskrevet som studerende på SDU.
Ansøgning skal indeholde følgebrev, CV og eksamensudskrift. Alle dokumenter i forbindelse med ansøgning bør ikke indeholde CPR-nummer – i så fald skal CPR-nummer overstreges.
Alle vedhæftede filer skal være i Adobe PDF.
Følgebrev og CV må max. fylde 5 Mb.
Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.
Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Remember to mention that you found this position on SDU Jobbank