Engagerede kollegaer til SDU’s EVU-indsats i Vejleområdet hos University of Southern Denmark

Jobbeskrivelse


En af SDU RIOs opgaver er at udbygge og udvikle SDU’s samarbejde med erhvervslivet, herunder indenfor undervisning, iværksætteri, innovation og forskningssamarbejde.
Dit fokus bliver i samarbejde med kollegaer i RIO og SDU’s faglige miljøer at afdække behov og muligheder på efter- og videreuddannelsesområdet og i lyset heraf udvikle nye EVU-samarbejdskoncepter. Indsatsen er forankret i SDUx Vejle, SDU’s nye hub, der giver mulighed for at eksperimentere med helt nye formater for samarbejde. Hub’en har base i det dynamiske miljø i DANDY Business Park, Vejle.
Vi søger to kollegaer med hver sin faglige toning, som sammen skal sikre, at erhvervsliv og uddannelse­/undervisning spiller sømløst sammen. Du kan derfor se dig selv i én af følgende profiler:

Lærings- og EVU-konsulent

Har du solid erfaring med praksisnær undervisning med et stærkt målgruppefokus? Ved du, hvordan du understøtter undervisere i at få skabt undervisningsforløb og tilgange, der inddrager og bygger på konkrete cases, praktik og specialeforløb, der motiverer kursister og studerende til at implementere ny viden i dagligdagen med afsæt i et set-up omkring livslang læring?
Så er du godt på vej til at blive vores nye kollega, som skal hjælpe undervisere i de faglige miljøer med at inddrage erhvervsliv og praksis i egen undervisning i et livslangt læringsperspektiv.
For at lykkedes er det vigtigt, at du:
  • Kan skabe varige relationer, og ser gode relationer og samarbejde som udgangspunkt for at lykkes.
  • Forstår altid at tage afsæt i den akademiske faglighed og den undervisning, du skal understøtte.
  • Er hjemmevant i forhold til at omsætte teoretiske færdigheder til praktiske kompetencer
  • Ved hvordan, du tilrettelægger en proces, der understøtter bevægelsen fra teori til praksis.

En vigtig del af arbejdet består i at udarbejde koncepter for inddragelse af erhvervsliv og praksis i undervisningen og at hjælpe SDU’s undervisere. Din opgave er ikke alene at bringe praksis ind i undervisningen, men også at understøtte forskning og forskere i mødet med virksomheder hos virksomhederne. Din evne til at facilitere komplekse processer er afgørende.

EVU Outreach Partner

Har du erfaring med og et stærkt netværk i private og offentlige virksomheder? Kan du afdække det erhvervslivet efterspørger i forhold til EVU-behov og -muligheder for at samarbejde om netop det? Kan du designe koncepter for samarbejdsmodeller for efter- og videreuddannelsesaktiviteter og koordinere indsatsen i samspil med andre kyndige på uddannelsesområdet?
Så er du den kollega, vi søger til udvikling og drift af SDU RIO’s indsats med at involvere offentligt og privat erhvervsliv i SDU’s nye og spændende EVU-aktiviteter, praksisinddragelser og praksisrelevante elementer i uddannelserne.
Du vil komme til at arbejde med relationsopbygning til offentlige organisationer og private virksomheder samt erhvervsfremmeaktører, klynger og brancheorganisationer. Dette med henblik på at afdække erhvervslivets ønsker og behov for efter- og videreuddannelse og konceptudvikling af nye EVU-tilgange.
I stillingen lægger vi vægt på, at du:
  • Har solid erfaring fra det private erhvervsliv eller offentlige sektor.
  • Kan se værdien i at skabe værdi for fagmiljøernes forskning, uddannelser og EVU-tilbud gennem relationer og tæt samarbejde.
  • Er motiveret af de muligheder, der ligger i at sikre kompetenceløft i danske virksomheder.
  • Er en excellent netværker og kan begå dig på ledelsesniveau.

Fælles for de to stillinger:
Du lykkedes ikke alene. Det er helt afgørende, at du ser stor værdi i et tæt og koordineret samarbejde med din SDU RIO-kollega i Vejle og det samlede RIO team, da I med hver jeres faglighed understøtter fagmiljøerne med at identificere og kvalificere relevante samarbejder med offentlig/private aktører.
Du har en relevant videregående uddannelse (på kandidat- eller Ph.d.-niveau) og kender til miljøet og arbejdet i politiske organisationer. Det er en fordel, at du har erfaring med uddannelsespolitik. Du kommunikerer på seniorniveau og har gode engelskkundskaber både i skrift og tale. Stærke faglige kompetencer på højt fagligt ajourført niveau vægtes højt.
Stillingen er forankret i SDU RIO, som understøtter samspillet mellem forskning, uddannelse, privat erhvervsliv og den offentlige sektor. Vi arbejder bl.a. med entreprenørskab og forretningsudvikling, karrierevejledning af studerende, men også forskerstøtte, kontraktjura, teknologiudveksling og patentering.
Leder du efter en hverdag med rig mulighed for udvikling og chancen for at give dit bidrag til et menings­fuldt område med stort behov for nytænkning – så er RIO det helt rigtige sted for dig. Vi sætter en ære i, at du trives og vægter en åben og ærlig dialog.
Du kan læse mere om vores arbejde her:
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Kontorchef Stine Kaldahl (Mail / Mobil 61 67 14 24 (stillingen som Lærings- og EVU-konsulent) og Kontorchef Søren Land (Mail /Mobil 20 20 16 08 (stillingen som EVU Outreach Partner).
Stillingerne er faste stillinger og ønskes besat 7. august 2023.
Tjenestested vil være Vejle (DANDY Business Park, SDUx Hub). Da vi har aktiviteter i alle SDU’s campus­byer vil arbejdsdage uden for Vejle jævnligt forekomme.
Ansøgningsfristen er den 9. juni 2023 kl. 23.59.59.
Du bedes i din ansøgning angive hvilken en af stillingerne du søger – eller om du søger dem begge.
Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.
Ansøgning skal indeholde følgebrev, CV og eksamensbevis. Alle dokumenter i forbindelse med ansøgning bør ikke indeholde CPR-nummer – i så fald skal CPR-nummer overstreges.
Alle vedhæftede filer skal være i Adobe PDF format.
Følgebrev og CV må max. fylde 5 Mb.
Vejledning i forbindelse med ansøgning findes .
Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på SDU Jobbank