Kan antipsykotika stoffer bruges i kampen mod antibiotika resistens hos Københavns Universitet

( Oplagt som BSc projekt)

Baseret på den tilgængelige litteratur, ønskes en gennemgang af potentialet for klinisk at anvende antipsykotika tilhørende gruppen af "Phenothiaziner" ved behandlingen mod infektioner forårsaget af antibiotika-resistente bakterier. Der skal bl.a diskutteres om det er muligt at opnå de nødvendige koncentrationer in vivo uden at der samtidig er alvorlige bivirkninger. Behandling af såvel infektioner med såvel Gram-negative som Gram-positive bakterier skal inddrages i analysen.

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på SDU Jobbank vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.