Specialeprojekt i veterinær onkologi: karakterisering af hunde med mastcelletumorer hos Københavns Universitet

Mulige underprojekter med fokus på hunde med mastcelletumorer (hvilket projekt der udføres aftales med vejleder):

  • Outcome for Kiupel højgradige mastcelletumor-patienter behandlet med kirurgi alene
  • Validering af det foreslåede (Horta 2018) staging system ifht det nuværende system
  • Overensstemmelse mellem lymfeknude cytologi og histopatologi v. mastcelletumor staging
  • Karakterisering af mastcelletumor-patienter undersøgt med tromboelastografi (TEG) ifht grad og stadie

Data indsamles via journalsystemet på Universitetshospitalet for Familiedyr og eventuelt via de danske certificerede veterinære onkologer samt via personlig kontakt til ejere af de pågældende hunde.

Mål for arbejdet: international publikation med peer-review.

Specialestuderende i veterinær onkologi forventes at deltage i onkologi-klinikken løbende i specialeperioden. Omfang aftales med vejleder.

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på SDU Jobbank vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.