Studerende søge til projekt om genbrug og genanvendelse hos Miljøpunkt Indre By & Christianshavn

I Miljøpunkt Indre by & Christianshavn arbjeder vi bredt med natur, miljø og en bæredygtig udvikling. Vi arbejder projektorienteret og netværksorienteret med lokal borgerinddragelse, borgerengagement og vidensdeling. Vi har bl.a. et mål om at motivere borgerne til at øge deres direkte genbrug og minimere affaldsmængden. Blandt andet ved at understøtte etablering af flere lokaliteter til at sortere og genanvende affald sammen med borgere og erhverv.

Vi søger en gruppe der ønsker at arbejde praksisnært og projektorienteret ift. at undersøge og iværksætte et konkret projekt, der skaber øget genbrug og/eller genanvendelse for borgere og/eller erhverv i Indre by.

I Miljøpunkt arbejder vi med lokal borgerinddragelse og borgerdeltagelse og arbejder med forskellige metoder til involvering. Vi forventer derfor involvering og deltagelse af lokale borgere, interessenter og eventuelt erhverv som en del af jeres projekt. Det kan fx være gennem interviews, spørgeskemaer, byvandringer, møder, workshops mv. Det er vigtigt at I forud for projektet gør jer overvejelser om, hvilke typer af målgruppe I ønsker at involvere (hvorfor, hvordan og hvornår).

I må gerne tænker i et konkret projekt, der kan afprøves og testes i praksis. Fx; hvordan gør vi det muligt – og sjovt at sortere affald lokalt, og får herved, mindsket mængden af affald til forbrænding, genanvendt mere affald og får en bedre sundere økonomi. Tidligere eksempler herpå har været workshops med vidensdeling om affaldssortering, reparationscafe, etablere et byttefællesskaber eller bytteskabe, organisere bogbytte eller genbrug af overskudsmad. Men vi søger gerne nye og inspirrerende metoder.

Vi anbefaler at I forud for projektvalget udvælger hvilken affaldsfraktion/tema I ønsker at sætte fokus. Da det har betydning for jeres løsning af problematik. I kunne fx sætte fokus tøj & tekstiler, mad, plastik, elektronik mv.

Vi ser gerne at projektet munder ud i fx en temadag, inspirationsaften eller andet?

Vi bistår med faglig sparring, kommunikation og mødelokale.

Kontakt os og hør om der skulle være grobund for at projektsamarbejde. Vores mail; miljøpunkt@a21.dk

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på SDU Jobbank vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.