Produktions/driftstekniker/ingeniørstuderende søges til anlægskortlægning hos STRYHNS A/S

Vores blancheur, en enhed til at koge og nedkøle grøntsager i en arbejdsgang, kører relativt ustabilt og med svingende outputskvalitet. Det forekommer at grøntsager enten ikke er kogt nok, eller ikke er nedkølet tilstrækkeligt. Da der er flere forskellige driftsparametre der kan påvirke hinanden, er årsagen og dermed løsningen af problemet er ikke umiddelbart gennemskueligt.

Det vil kræve nærmere gennemgang af tilgængelige driftsdata, tilvejebringe yderligere relevante data/målinger, gennemgang af anlægget + research mm. Stryhns står naturligvis til rådighed hele vejen.

Der er lavet noget forarbejde på processen der kan tages udgangspunkt i, sammen med producenten af maskinen.

Målet er at ende ud med en samlet liste over tiltag der kan gennemføres for at ønskede driftsparametre kan sikres overholdt, - evt. konklusionen at det er mere forsvarligt at investere i en helt ny maskine.

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på SDU Jobbank vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.