Bæredygtig liskvalitet - Den asymmetriske alliance hos Baredygtig Livskvalitet

Bæredygtig livskvalitet (DASA)- den asymmetriske alliance
Et Meta udviklings- og dokumentationsværktøj
DASA er et todelt digital netværksredskab bestående af en Frontend med den pædagogiske metode ’den asymmetriske alliance’ som inddrager, bevidst- og ansvarliggøre borgeren og den professionel i et gensidigt forpligtende fællesskab i forhold til borgeres udvikling henimod bæredygtig livskvalitet. Og en backend der facilitere, integrere og registrere de organisatoriske og fag- og tværfaglige data frapraksis.
Den asymmetriske alliance er en pædagogisk metode der består af; den kvalitative samtale og det kvantitative empiriske datarum.
De kvalitative møder afholdes i aftalte intervaller mellem de kvantitative datarum. De kvantitative datarum bruges til at indsamle data på de indgået aftaler. Forskelle mellem borgerens og den professionelles intentionelle indgået aftale og det faktiske udførte giver udgangspunktet for det næste kvalitative møde. De indgået aftaler
beror på borgeres egen udsagn om i hvor høj grad borgere selv kan løse opgaven, dette i første omgang på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er kan ikke/vil ikke og 10 er kan selvstændigt. Borgeren vælger det tal borgeren intentionelt synes svare til hans/hendes evner og kompetencer til at løse opgaven. Med udgangspunkt i, at
opgave er intentionelt løst når summen er 10, afkræver borgerens valg af tal, at den professionelle får det tal, der sammen med borgerens giver 10. (Borger 2, professionel 8. Boger 5, professionel 5 osv.)
Borgeren giver udtryk for hvad han/hun mener det valgt tal indeholder af handlingerfra start til mål og hvilken af disse borgeren selv kan tage ansvaret for, i forhold til at få løst opgave. Hvis borgerens tal er mindre end 10 supplere den professionelle med de handlinger det kræver for at få opgaven løst. De handlinger borgeren er ansvarlig for uploades til borgerens telefon via Data hub applikation og de handlinger den
professionelle er ansvarlig for uploades til den professionelles telefon
DASA er en digital platform hvor alle social, psykologisk, pædagogisk og sundheds indsatser koordineres. Et digitalt knude- og omdrejningspunkt der kvalificere dialogen mellem borgeren, pårørende, kolleger og myndighed. DASA organisere pædagogisk praksis gennem data til analyse, der kan omsætte til handlinger og
dermed kvalificerer pædagogisk praksis. DASA sikre empiriske progressionsmålinger af borgerens udvikling. DASA er den professionels værktøj der sikre en optimal forberedelse for sit næste
møde ned borgeren. DASA er ligeledes et digitalt univers i teoretisk- og empirisk viden, faglig innovation, sparring, kontaktgrupper, læring, udvikling. DASA er også en digital forberedelse platform, den professionelles langtidshukommelse, hvor de kan forberede sig til sit næste møde med borgeren,
søge viden, inspiration råd og vejledning. DASA et processuelt udviklingen organisatorisk og fagligt værktøj for den
professionelle og et inddragende, bevidst og ansvarliggørende applikation for borgeren
DASA giver praksis validitet og reliabilitet gennem den indsamlende data og enfag- og tværfaglig koordination
DASA er en digital lærende organisation. Det fag- og tværfaglig arbejdeorganiseres og koordineres gennem DASA i en kontinuerlige indsamling afteoretiske og empiriske data.
Gennem DASA sker der en konstant fagudvikling gennem de professionelles daglige viden og erfaring med praksis. Det sikre at de kan levere den bedst mulige hjælp og støtte til udsatte børn, unge og voksne mennesker.

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på SDU Jobbank vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.