Konceptudvikling - Mekanisk frasortering af flintstykker fra kalk hos Dankalk

Dankalk K/S er en kalk- og mineralvirksomhed, der indsamler kalk på store arealer i Løgstør og Mjels i Nordjylland. De store kalkdepoter indeholder nogle steder flintesten. Når kalken hentes op fra forskellige dybder og spredes til tørring, kan nogle af flintestykkerne ende i den indsamlede kalk. Flint påvirker anvendelsen og kvaliteten af kalk til jordbrug, foder- og specialapplikaitoner. Vi er interesserede i at udvikle en enhed, der kan sortere flinten fra kalken. Der er flere punkter i processen, hvor dette kan foregå. Opgaven lyder på at udtænke og teste et koncept, der senere kan være grundlag for en ny mekanisk enhed. Opgaven er vigtig, da den vil løse en reel udfordring og øge puljen af "god" kalk.

Der er rimeligt frie rammer i forhold til placering i processen, sorteringsparametre og sorteringsmetode. Du/I vil undervejs kunne hente hjælp og råd ved ansatte på lokationen i Løgstør.

Hvis du eller din gruppe mener, at I kan udtænke en god løsning på vores problem, hører vi gerne fra dig.

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på SDU Jobbank vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.