Medicinstuderende søges til projekt angående ’Neuraxial ultralyd’ hos Institut for Klinisk Medicin - Københavns Universitet

Vi søger en medicinstuderende på fx på 5. semester kandidatdelen, der vil lave uddannelsesforskning kombineret med kandidatopgaven.

Neuroaxial ultralyd anvendes i stigende grad som supplement ved vanskelig ryganatomi mhp. Optimering af anlæggelse af epidural kateter, spinal bedøvelse og lumbalpunktur. Der er i Danmark og internationalt stigende opmærksomhed på proceduren, men det kræver træning at gennemføre ultralydsscanningen.

Aktuelt vil i projektet ’Neuraxial ultralyd’ undersøge validiteten af et redskab til kompetencevurdering af lægers evne til at udføre scanningen, hvilket vil kunne optimere den fremadrettede læring. Opgaverne består rekruttering og videooptagelse af læger der benytter ultralyd, kontakt til disse planlægning mv.

Opholdet i forskningsenheden vil resultere i en selvstændig kandidatopgave (formet som et review, med mulighed for publikation som første forfatter) og for den interesserede, i et medforfatterskab på en relevant publikation.

Vi kan tilbyde:

  1. Fokus på færdiggørelse af dit projekt/ din artikel. Helst som 1.ste forfatter.
  2. Grundig planlægning, tidsplan og forventningsjustering.
  3. Konstruktiv regelmæssig feedback.
  4. Mulighed for arbejdsplads i vores enhed sammen med andre forskere.
  5. Træning i projektstyring, præsentation og formidling.
  6. Undervisning i ønskede emner.
  7. Indsigt i klinisk anæstesiologisk arbejde som relaterer til dit projekt.

Vi forventer til gengæld at du,

  1. Kan arbejde selvstændigt
  2. Overholder deadlines
  3. Har energi og udviser interesse

Interesserede medicinstuderende der kan tage starte 1-2 måneder før eller forlænge forskningsperspektivet vil blive foretrukket.

Skriv senest 12/5 til:

Kim Wildgaard, MD., Ph.d, Klinisk Lektor

kim.wildgaard@regionh.dk

3868 2170

Copenhagen University Hospital Herlev & Gentofte

HERLEV ACES, Herlev Anaesthesia Critical and Emergency Care Science Unit

Department of Anesthesiology, Herlev Ringvej 75

DK-2730 Herlev

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på SDU Jobbank vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.