Bispebjerg Hospital søger medicinstuderende til en 1-årig prægraduat forskningsstilling hos Institut for Klinisk Medicin - Københavns Universitet

Forskningsprojektet ’Wireless Assessment of Respiratory and circulatory Distress’ (WARD-projektet) søger 2 engagerede og nysgerrige kandidatstuderende på medicinstudiet til en 1-årig prægraduat forskningsstilling fra august/september 2021. En med ansættelse på Bispebjerg Hospitals Anæstesiafdeling og en på Rigshospitalet, CKO, anæstesiafdeling,

Du kommer til at arbejde med højrisikopatienter og få indblik i klinisk forskningsmetode og den nyeste datavidenskab. Samarbejdet er med en masse dygtige WARD-kolleger og personale på sengeafdelinger hver dag.

WARD udgår fra DTU Sundhedsteknologi, Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. Vi vil definere, udvikle og implementere næste generations trådløse monitoreringssystem for indlagte højrisikopatienter og reducere forekomsten af komplikationer og sundhedsudgifter. Læs mere på ward247.dk

Projektet inkluderer aktuelt patienter der har fået foretaget større kirurgiske indgreb eller er indlagt med akut medicinsk sygdom, herunder COVID-19.

Formålet for WARD er:

  • At teste vores app-baserede system til at advare afdelingens personale om kritisk forværring, hvor målinger er automatiseret så vitalparametre vises på smartphone.
  • At bruge maskinintelligens (AI) til at sortere signalerne, så der kun alarmeres om afvigelser, der er prædiktive for komplikationer.

Dine opgaver: Du vil deltage i patientinklusion, opsætning af udstyr, daglige tilsyn samt indtastning af data.
Du får et datasæt som du kan tage udgangspunkt i til dit kandidatspeciale som forventes afleveret som færdigt manuskript.

Vores forventninger er at du er selvstændig, ambitiøs og nysgerrig på akut sygdom og den nyeste teknologi. Resten skal vi nok vise dig.

Forskningsprojektet er meget aktivt og består i øjeblikket på Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet af 2 forskningsansvarlige overlæger, 2 post.doc., 6 ph.d.-studerende, 4 prægraduate forskningsårsstuderende, og 4 forskningssygeplejersker. Dit daglige arbejde vil foregå på Bispebjerg eller Rigshospitalet afhængigt af hvor du ansættes.

Vi tilbyder

  • Et lærerigt miljø med højt tempo.
  • Daglig supervision og sparring hos kollegaer.
  • Stipendiat efter aftale afhængigt af din SU-situation.
  • Et selvstændigt kandidatprojekt indenfor WARD med mål om publikation i et internationalt peer-reviewed tidsskrift.

Ansøgningsfrist:
20. marts 2021. Vedlæg kort motiveret ansøgning, og kort CV.

Har du spørgsmål til jobbet, eller ønsker du at søge stillingen, kan du kontakte os:

Christian S. Meyhoff

Forskningsansvarlig overlæge, ph.d.

Klinisk forskningslektor

Anæstesiafdelingen

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Tlf.: 24910542

Eske K. Aasvang

Forskningsansvarlig overlæge, dr.med.

Klinisk forskningslektor

Anæstesiafdelingen, CKO

Rigshospitalet

Tlf.: 26232076

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på SDU Jobbank vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.