Climate-smart African rice hos Biologisk Institut - Københavns Universitet

Afrika går ikke fri af klimaforandringerne - der bliver måske mindre nedbør men når regnen falder sker det som skybrud som så forårsager oversvømmelser. Når det ikke regner i længere tid, resulterer det i tørke. Derfor haster det med at forædle afgrøder, som tåler begge dele!

Danida har bevilget en stor pose penge til Biologisk Institut på Københavns Universitet; projektet hedder "Climate-smart African rice" og er et samarbejde imellem universitetet, Sokoine University of Agriculture i Tanzania og the International Rice Research Institute på Filippinerne. Vi har lovet at arbejde hårdt for at fremavle 2 nye sorter af ris, som klarer sig bedre under de forventede klimaforandringer.

Vi er eksperter i abiotisk stres hos planter, som bl.a. omfatter oversvømmelsestolerance, tørketolerance og salttolerance - eller i virkeligheden manglen på samme. For meget vand, for lidt vand og for meget salt udløser en række stresreaktioner, og bliver det virkelig slemt så dør planterne. Vore projektpartnere har fine samlinger af ris, som enten klarer sig specielt godt eller specielt dårligt, hvis de stresses. Men de ved ikke hvorfor, og det er vores opgave at finde svaret. Hvis vi ikke ved hvorfor, kan vi ikke komme videre med den egentlige forædling.

Kom og hjælp os - dit bachelorprojekt kan sagtens gøre en forskel!

Du skal helst vide en lille smule om planter på forhånd, men med kun 3 års studieerfaring ved vi godt at du måske ikke allerede er verdensmester. Du skal frem for alt ønske at gøre en forskel for den verden du lever, og så skal du helst også have en forståelse for, at vi er i gang med et langt sejt MEN NØDVENDIGT træk - og det kan du blive en del af.

Kontakt Ole Pedersen, Biologisk Institut på opedersen@bio.ku.dk

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på SDU Jobbank vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på SDU Jobbank