Undersøgelse af det særlige købmandskabs DNA hos virksomhederne i Herning og Ikast – Brand hos Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Udløber i dag

Undersøgelse af det særlige købmandskabs DNA hos virksomhederne i Herning og Ikast – Brande kommuner

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande søger en eller en gruppe studerende der, som deres afgangsprojekt, kunne tænke sig at hjælpe os med at afdække købmandskabs DNA’et hos virksomhederne i Herning & Ikast-Brande Kommuner.

Købmandskab har gennem flere hundrede år været en del af DNA’et hos Herning og Ikast-Brande egnens driftige erhvervsliv.
Men nutidens købmænd er udfordrede af nye verdensdagsordner, der kan disrupte selv veletablerede virksomheder, hvis de ikke lykkes med at omstille sig og udnytte mulighederne i tide.

Derfor søger vi at afdække hvilke elementer af oprindelige købmandsskabs DNA, der er essentielle at bringe med ind i købmandskab 2.0. Og dernæst hvilke elementer fra de nye verdensdagsordner, der kommer til at indgå i fremtidens købmænds værktøjskasse.

Vi ønsker at få lavet en undersøgelse blandt områdets virksomheder, der kan sammenholdes med relevant teori på området. Så hvis du eller I har lyst til at være med til at skabe fundamentet og kickstarte købmandskab 2.0, så kontakt Anja Harbo Vollerahv@erhvervsraadet.dk eller 24270843 for en indledende dialog.

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på SDU Jobbank vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.