Fortæl Dansk Vegetarisk Forenings historie gennem 125 år hos Dansk Vegetarisk Forening

Dansk Vegetarisk Forening (DVfF) søger en eller flere historiestuderende til at fortælle DVF's og den vegetariske bevægelses historie i Danmark.

Formålet med projektet er at formidle DVF’s specifikke, og den danske vegetarbevægelses generelle historie via:

  • Vores primærkilder (primært i form af gamle medlemsblade)
  • Øvrige relevante primær- eller sekundærkilder, herunder avisarkivet, rigsarkivet etc
  • Evt. interviews med nulevende, tidligere formænd og kernepersoner m.fl.

Projektet skal munde ud i en eller flere artikler til vores jubilæumsskrift i november 2021 samt en længere tekst til vores hjemmeside - omhandlende Dansk Vegetarisk Forening 125-årige historie.

Vi forventer at projektet vil have et varighed på 3-6 måneder afhængigt af hvor mange studerende som indgår i projektet.

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på SDU Jobbank vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.