Guide til personalets brug af det nye "supersygehus" i Gødstrup hos Hospitalsenheden Vest

Hvordan finder jeg rundt i et nyt hus/hospitalt på 142000 m2? Hvor bor de forskellige specialer, kiosken og konferencerum? Hvordan fungerer Id-kort og alarmsystemer. Hvor er omklædning og hvad med vask og afhentning af uniformer? Parkering? Pateint og personalemad? Rørpost? Vareindlevering? Telfonnumre?

Hvordan bliver perosnalet introduceret til dette i en overskuelig form også efter at træning og uddannelse er afsluttet og hverdagen i et nyt hus melder sig. Det er projektet med ophæng i Kommunikationsafdelingen i Hospitalsenheden Vest

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på SDU Jobbank vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.