GENOPSLAG Seniorforsker/forsker til fireårig ansættelse hos det nye forskningspartnerskab ’Generation Sunde Børn’ hos University of Southern Denmark


Bliv en del af det nye forskningspartnerskab ’Generation Sunde Børn’
Statens Institut for Folkesundhed (SIF), SDU søger en seniorforsker eller forsker, der har lyst til at koordinere og gennemføre procesevaluering af det nye forskningspartnerskab ’Generation Sunde Børn’. Stillingen er 4-årig og ønskes besat snarest muligt. Ansættelsessted er Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Generation Sunde Børn er et nyt ambitiøst partnerskab, hvor en række forskningsinstitutioner, herunder Københavns Universitet (KU), SDU og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) sammen med en række nationale og lokale aktører vil udvikle, afprøve og evaluere en skole- og lokalsamfundsbaseret indsats, der skal fremme sund vægt og trivsel blandt børn i indskolingen. Indsatserne vil først blive feasibility- og pilottestet og herefter afprøvet i et randomiseret kontrolleret forsøgsdesign. Procesevalueringen vil både dække de indledende samskabelsesaktiviteter, feasibility-studiet og RCT. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden. Læs mere her: https://nexs.ku.dk/nyheder/2022-nyheder/generation-sunde-boern-skal-undersoege-og-skabe-sunde-boerneliv-i-trivsel/

Dine arbejdsopgaver

 • Projektledelse og varetagelse af procesevalueringen af Generation Sunde Børn, herunder koordinerer projektteamets kvalitative og kvantitative dataindsamling og være ansvarlig for fremdrift
 • Indgå som del af et team af projektledere og forskere fra de andre forskningsinstitutioner, der vil bidrage til den daglige drift og koordinering af arbejdsopgaver på tværs af institutioner og arbejdspakker
 • Bidrage til interventionsudvikling særligt i relation til indsatser i familien
 • Bidrage til undervisning og vejledning på SDU samt andre opgaver på instituttet fx forskningsbaseret rådgivning

Stillingen er forankret ved SIF, SDU i forskningsafdelingen Sundhed og Social Kontekst, der forsker i samspillet mellem folkesundhed og sociale forhold. Du ansættes i forskningsgruppen Sundhedsfremme og Interventioner. I det daglige vil du arbejde tæt sammen med en ph.d.-studerende, der ansættes på SIF til at varetage en del af procesevalueringen, samt med en lang række ph.d.-studerende og forskere ved de andre forskningsinstitutioner på KU, SDU og CKFF, der også vil undersøge forskellige aspekter af implementeringsprocessen. Du kan forvente en del rejseaktiviteter i forbindelse med procesevalueringen (feltarbejde, observationer og interviews), da indsatsen vil blive afprøvet på skoler i hele landet.

Dine kvalifikationer

 • Relevant ph.d.-grad inden for folkesundhedsvidenskab, sociologi, antropologi eller tilsvarende
 • Gode projektlederegenskaber
 • Stærke metodemæssige kompetencer og solid erfaring med procesevaluering eller interventions- og implementeringsforskning
 • Erfaring med forskning blandt børn, familier, skoler og mad og måltider er en fordel
 • Det er et krav at man har gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner på dansk og engelsk.
 • Kan arbejde selvstændigt, effektivt og struktureret og er ambitiøs på projektets vegne
 • Stærke samarbejdsevner og lydhørhed overfor andre fagligheder og perspektiver

SIF som arbejdsplads

SIF er centralt placeret i København. Vi er er ca. 130 ansatte med baggrunde i mange forskellige forskningstraditioner bl.a. folkesundhedsvidenskab, antropologi, sociologi, filosofi og epidemiologi, der alle arbejder for at vores viden skaber folkesundhed. Som ansat ved SIF har du stor indflydelse på dine arbejdsopgaver og rig mulighed for at udvikle dig. Du vil blive en del af Center for Interventionsforskning, der udgør et stærkt, tværdisciplinært og ambitiøst forskningsmiljø med gode muligheder for sparring på praktiske, metodiske og teoretiske aspekter af interventionsforskning samt for samarbejde på tværs af projekter. Vi har gode rammer for socialt samvær med fx fælles frokost, fredagscafeer og kulturelle arrangementer.
Yderligere oplysninger vedrørende stillingen kan fås ved henvendelse til forskningsleder Teresa Holmberg, teho@sdu.dk, eller afdelingsleder Anna Paldam Folker, anpf@si-folkesundhed.dk.

Ansøgning, ansættelsesforhold mv.:

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.
Bedømmelse af ansøgninger vil ske i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for universiteter. Ansøgninger vil blive bedømt af et sagkyndigt bedømmelsesudvalg, og ansøgere vil få deres egen bedømmelse tilsendt.
Ansøgninger skal sendes elektronisk via linket nederst på denne side. Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format. Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.
Ansøgningen skal indeholde (som pdf eller docx filer):
 • Motiveret ansøgning
 • Curriculum vitae
 • Eksamensbeviser (incl. ph.d.-bevis)
 • En komplet og nummereret publikationsliste
 • 5 (seniorforsker) eller 3 (forsker) videnskabelige, peer-review publikationer, som ansøgeren ønsker inddraget i bedømmelsen af sine videnskabelige kvalifikationer. Bemærk venligst, at der skal vedhæftes én pdf- eller docx-fil for hver enkelt publikation
 • En redegørelse for egen forskning og gerne en vision for fremtidig forskning

Se endvidere fakultetets vejledning for ansøgere på nedenfor angivne link.
Shortlisting af ansøgninger kan finde sted.
Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Vejledning for ansøgere København

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på SDU Jobbank