Genopslag - 3 faglige vejledere søges til HA, Erhvervsøkonomi og Cand. Merc hos University of Southern Denmark


Har du lyst til at gøre en forskel for dine medstuderende?
Vi søger 3 en ny engageret faglig vejleder til vores uddannelser i HA, Erhvervsøkonomi og Cand.Merc ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU i Odense. Forventet start 1. maj 2021.
Ansøgere der er indskrevet på uddannelserne og som som minimum have afsluttet det første år af bacheloruddannelsen på tiltrædelsestidspunktet foretrækkes. Ansættelsen sker for 1 år med mulighed for forlængelse. En ansættelse henover mere end to semestre vil være at foretrække.
Timetallet udgør gennemsnitligt 7 timer pr. uge.
Jobbet som faglig vejleder omfatter:
 • individuel vejledning af nuværende og kommende studerende på uddannelserne
 • hjælp til ansøgninger om merit, dispensationer og individuelle studieplaner
 • deltagelse i informations- og rekrutteringsarrangementer, f.eks. Åbent Hus
 • afholdelse af forskellige informationsmøder og præsentationer for større forsamlinger fx infomøder om valgfag, eksamensregler og introduktion for de nye studerende i forbindelse med studiestart
 • formidling af nyheder, arrangementer mv. af relevans for de studerende

Der vil være spidsbelastningsperioder i jobbet som faglig vejleder i perioden omkring studiestart samt til events som Åbent Hus og Studiepraktik.
Du vil indgå i et team med de øvrige faglige vejledere på det Samfundsvidenskabelige Fakultet samt samarbejde med teamleder for de faglige vejledere, studieadministrationen, studienævn og studieleder.
Vi søger en person, der kan genkende sig selv i nedenstående:
 • er imødekommende og åben
 • udstråler engagement, nærvær og empati
 • er motiveret for at lede de studerende på vej
 • er professionel i sit arbejde og kan adskille rollen som faglig vejleder fra positionen som ven og medstuderende
 • kan kommunikere klart og tydeligt i skrift og tale
 • har lyst til at samarbejde med teamet af faglige vejledere, teamleder, studienævnssekretær og studieleder
 • er villig til at gøre en stor indsats for at sætte sig grundigt ind i uddannelsens studieordning, fagbeskrivelser mm.

Dette kan vi tilbyde:
 • vejlederuddannelse med særligt fokus på samtaleteknik, rollen som vejleder og henvisningspraksis.
 • et selvstændigt arbejde med stort ansvar og mulighed for personlig udvikling.
 • et team med et uhøjtideligt arbejdsmiljø på tværs af studier, som er særdeles socialt aktivt.
 • et netværk, hvor du får tilknytning til forskere på tværs af uddannelserne.
 • et job med stor fleksibilitet både i dagligdagen, men også særligt i forbindelse med eksamensperioder.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teamleder for de faglige vejledere i Odense, Kirstine Kjems, kjkj@sam.sdu.dk
Vi forventer at afholde samtaler i uge 17.
Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.
Bemærk: Ved ansættelse som studentermedhjælp eller faglig vejleder er det en forudsætning, at den valgte kandidat er indskrevet som studerende på SDU.
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online".
Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.
Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.
Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Odense

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på SDU Jobbank