Psykolog til Børnehus Syd i Odense

Odense Kommune

Deltidsjob
Fyn
Sønderjylland

Jobområde:
Administration, HR, Økonomi og Jura, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje

Arbejdstid:
Deltid

Ansøgningsfrist:
15. august 2017 12:00

Varighed:
Fast

Tiltrædelse:
01-10-2017

Kontaktperson:
Ditte Askerod

Tlf. nr.:
29104553

Kontaktperson:
Sissel Brønserud

Tlf. nr.:
30334183

Vil du være med til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.

Vi søger pr. 1. oktober 2017 en autoriseret psykolog til en fast stilling i Børnehus Syd i Odense, Sanderumvej 105, 5250 Odense SV. Stillingen er på 32-35 timer ugentligt. Du bedes i din ansøgning angive hvilket timetal, du ønsker.

Lidt om Børnehus Syd
Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet i sager, hvor der er viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn i alderen 0-18 år. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi arbejder hver dag på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor barnets perspektiv er i fokus.

Samtidigt er vi en udviklingsorienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.

Om stillingen
Vi søger en psykolog, som har flair for, lyst til og erfaring med at samarbejde tæt, som er stærk i sin psykologfaglighed, og som har lyst til at udvikle en høj faglighed indenfor overgrebsområdet. Du trives med at have ansvar for såvel de daglige driftsopgaver som udviklingsopgaver, ligesom du vil være med til at præge det tværfaglige og tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.

Som psykolog i Børnehus Syd er dine arbejdsopgaver primært at:

 • gennemføre kortevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner
 • overvære videoafhøringer af børn og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner
 • udrede traume- og belastningsgrad og via samtaler, psykologisk screening og legeobservation at vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende rapporter til kommunernes myndighedsrådgivere
 • bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veletableret samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale samt internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 børnehuse

Endvidere i et vist omfang:

 • at yde rådgivning og vejledning til kommunernes myndighedsrådgivere i sager om overgreb samt til børnehusets øvrige samarbejdspartnere
 • sammen med børnehuset socialrådgivere at deltage i tværsektorielle sagssamrådsmøder med børnehuset øvrige samarbejdspartnere
 • på sigt behandlingsopgaver som tilkøb fra kommunerne. Vi er så småt i gang med det

Vi kan tilbyde dig

 • et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt
 • en arbejdsplads, som løbende arbejder med kvalitetsudvikling
 • mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialistviden inden for feltet
 • opkvalificering, og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision
 • en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen, og hvor mono- og tværfaglig sparring vægtes højt
 • at arbejde sammen med imødekommende kollegaer i et spændende hus, hvor humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres
 • at blive en del af et tværfagligt samarbejde med de 22 kommuner, vi servicerer, samt tæt tværsektorielt samarbejde med politi, sygehusvæsen og Socialstyrelsen

Vi forventer af dig, at du

 • er uddannet psykolog med autorisation og interesse for at opbygge viden om Børnehuset og dets målgruppe
 • har viden om - og praksiserfaring fra - området med udsatte børn og familier, og meget gerne erfaring med børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb. Muligvis har du også relevant efteruddannelse
 • er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere
 • har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent
 • er udviklingsorienteret og ønsker at bidrage til den videre opbygning af en højt specialiseret tværfaglig enhed
 • formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk. Du er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag
 • bidrager ind i det kollegiale fællesskab – og til børnehusets ansigt udadtil
 • har gode skriftlige formuleringsevner og erfaring med at udarbejde skriftlige vurderinger

Børnehusets målgruppe er børn og unge i alderen 0-18 år, hvor der er mistanke eller viden om, at barnet/den unge har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Børnehuset arbejder i de sager, hvor kommunen har taget beslutning om opstart af § 50 undersøgelse, og politiet og/eller sundhedsvæsenet er involveret. Der er derfor stort fokus på det tværsektorielle samarbejde, som skal sikre, at barnet modtager et så skånsomt forløb som overhovedet muligt.

Børnehus Syd servicerer 22 kommuner i Region Syddanmark med konsulentbistand, sagskoordinering, krisehåndtering og udredende arbejde i forhold til børn og unge inden for målgruppen. Børnehus Syd har til huse henholdsvis Odense og Esbjerg, og det er til vores hus i Odense, vi søger en psykolog.

Læs mere om Børnehus Syd her.

Endvidere henvises der til Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Yderligere information får du hos børnehusleder Ditte Askerod, mail , telefon 2910 4553 i ugerne 27, 28 og 32, eller psykolog Sissel Brønserud , telefon 3033 4183 i ugerne 31 (dog ikke mandag og fredag) og 32 (dog ikke fredag).

Det praktiske
Ansøgningsfristen er 15. august 2017, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. august 2017.


Ansøgningsfrist d. 15.08.2017

Deltidsjob
Fyn
Sønderjylland
Humaniora
Medicinal & Sundhed
Undervisning & Pædagogik
Jura
Medicinal & Sundhed
Politik & Samfund
Socialvæsen
Fejlmeld opslaget


Opslag oprettet d. 03.07.2017, sidst opdateret d. 03.07.2017
Odense Kommune - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Placering
Flakhaven 2
5000 Odense
Branche

Kommuner

Kommunerne er meget forskellige, men løser alle offentlige serviceopgaver inden for skole, ældrepleje, sundhed, veje og anlæg, kultur og anden borgerservice.

Logo: Odense Kommune
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Instagram

Find fotos mm. på vores officielle Instagram-side.

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:
www.odense.dk

Odense Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


http://jobbank.sdu.dk/job/1027772/
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT