Et antal ph.d.-stipendier i jura på Juridisk Institut

Syddansk Universitet (SDU)

Ph.d. & forskning
Fyn
Sønderjylland

Ved Juridisk Institut vil et antal ph.d.-stipendier i jura med tjenestested i Odense være ledige til besættelse 1. februar 2018 eller snarest derefter. Projektet gennemføres over en periode på 3 år.

De ledige ph.d.-stipendier er inden for følgende retsområder:

 • Kriminalret
 • International ret
 • Kreditsikring
 • Obligationsret
 • Retsinformatik
 • Almen forvaltningsret

Det er forudsat, at ansøgerens ph.d.-projekt ligger inden for en af de ovennævnte retsområder, men som ansøger fastlægger du selv det nærmere indhold af projektet.

Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse på højeste internationale niveau. Gennem ph.d.-forløbet indgår stipendiaten i aktive forskningsmiljøer i både ind- og udland og får en omfattende faglig viden ved at deltage i ph.d.-kurser.
Gennem ph.d.-forløbet opnår stipendiaten tillige undervisningserfaring, idet stipendiaten kommer til at prøve kræfter med undervisning indenfor udvalgte fag. Det forventes i den forbindelse, at stipendiaten kan varetage undervisning på dansk og/eller engelsk.

Det forventes, at ansøgeren har faglige kvalifikationer svarende til et niveau opnået ved gennemførelse af en relevant kandidatuddannelse.

Stipendiaterne skal indgå i det allerede etablerede juridiske forskningsmiljø inden for de fire forskningsgrupper på instituttet. Oplysninger herom kan findes på instituttets hjemmeside på:
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/juridisk+institut/forskning+-+ny

Der er ved instituttet ansat 54 medarbejdere og en række eksterne undervisere. Instituttets primære opgaver er forskning, uddannelse og videnudveksling af høj kvalitet og samfundsmæssig relevans inden for en række juridiske discipliner.
Juridisk Institut udbyder den traditionelle jurauddannelse Jura BA/cand.jur. samt kombinationsuddannelsen HA(jur.)/cand.merc.(jur.). Instituttet er desuden ansvarligt for undervisningen i de juridiske fag, der i øvrigt udbydes på SDU, herunder på uddannelserne cand.merc.aud. og Master of Social Sciences in International Security and Law.

Yderligere oplysninger om Juridisk Institut findes på Instituttets hjemmeside:
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/juridisk+institut

Uddannelsesprogrammet for ph.d.-uddannelsen, der indeholder oplysninger om ph.d.-kurser, seminarer og deltagelse i konferencer og workshops, findes på:
http://www.sdu.dk/forskning/phd/phd_skoler/phduddannelsen_under_samfundsvidenskab

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Institutleder, lektor Camilla Hørby Jensen
Tlf. + 45 6550 2198
Mail:

Ph.d.-koordinator, professor MSO Kim Østergaard,
Tlf. + 45 6550 9241.
Mail:

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.:
Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til cirkulære af 1. oktober 2008 om overenskomst for Akademikere i staten – bilag 5, protokollat om ph.d.-stipendiat.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Detaljeret CV
 • Eksamensbeviser (kandidatbevis inkl. eksamensresultater)
 • Ansøgningsskema til ledigt ph.d.-stipendium (se nærmere nedenfor)
 • En projektbeskrivelse (max 5 sider af 2400 tegn pr, side, inklusive mellemrum, noter, bilag, litteraturliste osv.)
 • Resumé af overnævnte projektbeskrivelse på maks. 250 ord
 • Fuldstændig publikationsliste med angivelse af, hvilke publikationer der uploades (for kandidatafhandlinger er det kun problemformulering og konklusion der skal uploades, ikke hele afhandlingen).
 • Oplysning om erfaring med undervisning eller anden vidensformidling.
 • Referencer, hvis muligt.

Ansøgning udfærdiges på særligt ansøgningsskema som kan hentes her. Vejledning til udarbejdelse af projektbeskrivelse inden for fagområdet jura - findes her. Alle dokumenter der ikke er på dansk, skal være oversat til engelsk.

Ansøgningerne vil blive bedømt af et fagkyndigt udvalg under ph.d.-skolen. Når udvalget har afgivet indstilling, vil ansøgerne få tilsendt den del af bedømmelsen, som angår dem selv.

Ansøgninger som ikke opfylder de formelle krav i forhold til stillingsopslaget vil ikke blive bedømt af fagudvalget.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer kunne indgå en samtale.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Søg stilling online" nederst på siden. Uploadede filer skal være i Adobe PDF (ulåst) eller Word format.

Læs vejledning til ansøgere.

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Tjenestested:
Odense

Ansøgningsfrist:
01 september 2017


Ansøgningsfrist d. 01.09.2017

Ph.d. & forskning
Fyn
Sønderjylland
Jura
Marketing & Business
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Forskning & Udvikling
Jura
Undervisning
Fejlmeld opslaget


Opslag oprettet d. 21.06.2017, sidst opdateret d. 02.07.2017
Syddansk Universitet (SDU) - hurtig overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Placering
Campusvej 55
5230 Odense M
Branche

Forskning & Uddannelse

Vi lever af at sælge know-how, og vi bliver stadig bedre til det. Det sørger lærerne for.

Logo: Syddansk Universitet (SDU)
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:
www.sdu.dk

Syddansk Universitet (SDU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


http://jobbank.sdu.dk/job/1023386/
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT